Lijst sp.a-Plus voor verkiezingen voorgesteld

OCMW-voorzitter Johnny Reweghs en schepen Natasja Ons stelden de lijst van sp.a-Plus voor de gemeenteraadsverkiezingen voor. Zij nemen meteen ook plaats 1 en 2 in, gevolgd door Brunhilde Bogaerts, Jobi Desiron, Mia Staes, Michaël Degeest, Stefanie Willems, Roger De Witte, Lisa Lowies, Freddy Buccauw, Macy Humblet, Benny Smekens, Greta Duchenne, Danny Logist, Sylvain Borgugnons, Rita De Kelver en Michel Lambrechts. "Sp.a-Plus Glabbeek gaat met een sterke kandidatenlijst de verkiezingen in", stelt de lijsttrekker. "Bij de 17 kandidaten zijn negen nieuwe kandidaten, twee oudgedienden en zes kandidaten die een mandaat hebben of gehad hebben. De kandidaten brengen een grote deskundigheid mee. De lijst laat eveneens een duidelijke vernieuwing én verjonging zien. Liefst vier jongsocialisten staan op de lijst." (VDT)