Kerktoren heeft nieuwe bewoners

KOPPEL ZELDZAME OEHOES BROEDT NESTJE UIT

Een volwassen oehoe met een van de jongen in de kerktoren van Bunsbeek.
Foto rv Een volwassen oehoe met een van de jongen in de kerktoren van Bunsbeek.
Recent is er nieuw leven ontdekt in de kerk van Bunsbeek. Alerte buurtbewoners merkten dat er in de toren twee jonge uilen met hun ouders wonen. Volgens vogelkenner Philippe Smets uit Tienen gaat het om een nest van de oehoe, een vogelsoort die al jaren zeer zeldzaam is in ons land.

"Dit is bijna niet te geloven", reageert Philippe Smets, die gisteren een kijkje ging nemen naar de uilen. "Het gaat effectief om jonge oehoes, terwijl we eerst dachten aan kerkuilen. Het was dus even verschieten. De populatie van de oehoe is wel aan het groeien en we hadden ze wel verwacht binnen de 10 of 15 jaar. Maar dat het dit jaar al is, is een complete verrassing."

Bijna verdwenen in België

In 1990 werd een programma opgestart om de demografische evolutie van de oehoe te volgen. De soort was als broedvogel in België volledig verdwenen in het begin van de 20ste eeuw tot 1982. Ze verscheen opnieuw als gevolg van reïntroducties, het laatste redmiddel om de soort te behouden. Elk jaar worden de broedlocaties opgezocht en wordt het broedsucces bestudeerd. De oehoepopulatie in België werd in 2015 geschat tussen de 125 en de 135 broedparen, waarvan zeven à negen in Vlaanderen. In 2015 werden 93 pulli, de jongen van de Oehoe, geringd. Voor Oost-Brabant is dit nu het eerste broedgeval.


"De oehoe, die tot dertig jaar kan worden, broedt van nature in oude steengroeves en een kerktoren lijkt daar toch een beetje op", legt Philippe Smets, actief voor de Vogelwerkgroep Oost-Brabant, uit. "Ze broeden ook in een bos op de grond of in een oud roofvogelnest tot 20 meter boven de grond. De oehoe vangt grote prooien zoals duiven, kraaien, eksters, veel ratten, soms konijnen en jonge vossen."


De uilen worden nu gevolgd met een camera om deze uitzonderlijke gebeurtenis te vereeuwigen. "Normaal zijn ze te groot om nog te ringen, maar zondag komt het hoofd van de ringdienst speciaal naar Bunsbeek om te bekijken of dit nog mogelijk is", zegt Philippe Smets. "Ze zijn bijna volgroeid en vliegen binnen de week uit. We moeten dus snel handelen. Het goede nieuws is dat eens een oehoe ergens gebroed heeft, daar jaarlijks terug zal broeden, als er geen verstoring is natuurlijk, zoals restauratiewerken aan de gevel of dergelijke."