Kerkdeur van de Sint-Quirinuskerk in Bunsbeek gerestaureerd met erfgoedpremie

De kerkdeur van de Sint-Quirinuskerk in Bunsbeek ziet er een stuk beter uit na de restauratie.
gemeente Glabbeek De kerkdeur van de Sint-Quirinuskerk in Bunsbeek ziet er een stuk beter uit na de restauratie.
De gemeente Glabbeek vindt het conserveren van het lokaal erfgoed enorm belangrijk. De grote kerkdeur van de Sint-Quirinuskerk van Bunsbeek kreeg daarom een broodnodige opknapbeurt. 

Door de jarenlange blootstelling aan weer en wind was de deur in slechte staat. Omdat de deur zich bevindt in de beschermde toren van de kerk, kwam deze conservatie in aanmerking voor de standaardpremie onderhoud van de Vlaamse Overheid. De kerkfabriek Sint-Quirinus diende daartoe vorig jaar een dossier in bij het agentschap Onroerend Erfgoed en dit laatste keurde vrij snel de subsidie goed. Hierdoor wordt meer dan de helft van de kosten gedragen door de Vlaamse Overheid.

“Onze gemeente is een kerkendorp dat letterlijk ontstaan is onder de kerktoren. Daarom vinden we het belangrijk dit erfgoed te conserveren voor de toekomst en maken we deze legislatuur werk van de volledige renovatie van de beschermde kerken van Zuurbemde en Bunsbeek. Omdat de inkomdeur van de kerk in Bunsbeek in enorm slechte staat was, werd hiervoor een apart erfgoeddossier ingediend. Via de Vlaamse overheid kregen we een erfgoedpremie van 1.370,00 euro voor de restauratie van de kerkdeur van de centrale inkom. De totale kostprijs van de restauratie van de inkomdeur bedroeg 2.195,00 euro en hiervoor kregen we dus een Vlaamse erfgoedsubsidie van 60%. Intussen werd de gerestaureerde kerkdeur terug geplaatst en mag het resultaat gezien worden”, zegt gemeenteraadslid Yvette Sterkendries.