Glabbeek stapt uit sociale huisvestingsmaatschappij CNUZ

Gemeente gaat enkel nog in zee met SWAL

CNUZ-voorzitter Guy Dumst.
Foto Bollen CNUZ-voorzitter Guy Dumst.
De gemeente Glabbeek stapt eind dit jaar uit de pas opgerichte sociale huisvestingsmaatschappij CNUZ. En daar is die laatste allerminst opgezet mee. "We waren net volop bezig met de voorbereiding van het sociaal woonproject Baekveld in Bunsbeek", zegt voorzitter Guy Dumst.

CNUZ is het resultaat van de fusie van Sociale Huisvesting Regio Landen, Huisvesting Tienen en Samenwerkende Bouwmaatschappij Voor Goedkope Woningen in Aarschot. En die fusiemaatschappij zou het woonproject Baekveld in Bunsbeek voor zijn rekening nemen. "Huisvesting Tienen besliste op vraag van het gemeentebestuur van Glabbeek om bij de VMSW (Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen) een projectaanvraag in te dienen voor de gronden op Baekveld, eigendom van de gemeente Glabbeek", zegt Dumst. "Na meerdere overlegmomenten werkte projectontwikkelaar Consimco een concept uit voor dertig sociale woningen. We hebben in dit project dus wel wat tijd en middelen gestoken. Onze verbazing was dan ook groot toen we vernamen dat Glabbeek niet langer met CNUZ in zee wil, maar wel met SWAL (Sociale Woningen Arrondissement Leuven, red.)."

"Glabbeek heeft het recht om deze gunning aan een ander te geven", vervolgt Dumst. "Daar hebben we geen probleem mee. Maar het is toch opmerkelijk dat een aandeelhouder van CNUZ nu voor een andere maatschappij kiest. Daar zal het schepencollege wel gegronde redenen voor hebben, al is het jammer dat wij deze nog niet mochten vernemen."

Dubbele wachtlijst vermijden

Glabbeek is al twaalf jaar lang aandeelhouder van zowel Huisvesting Tienen — tegenwoordig dus CNUZ — als van SWAL. "De vorige bestuursmeerderheid wees het project Melkroos toe aan SWAL, en verwierf aandelen in Huisvesting Tienen. We zaten dus in een samenwerking met twee huisvestingsmaatschappijen", reageert Glabbeeks burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). "Tot dusver vormde dat geen probleem. Maar gezien we de sociale woningen van de Melkroos (22 eenheden) in Glabbeek en Baekveld (30 eenheden) in Bunsbeek volgend jaar quasi gelijktijdig zullen realiseren, duiken er wel problemen op. Als we dat met twee huisvestingsmaatschappijen zouden doen, dan zouden er ook twee wachtlijsten komen voor potentiële bewoners, wat het heel ingewikkeld zou maken. Het is op voorstel van de VMSW dat we als kleine gemeente alle woningen onderbrengen bij één huisvestingsmaatschappij. Dat zal dus ook één duidelijke wachtlijst opleveren. En we hebben voor SWAL gekozen omdat die maatschappij al veel verder stond met de Melkroos Glabbeek dan CNUZ met Baekveld."

We hebben quasi gelijktijdig twee projecten lopen, en het is eenvoudiger om die onder te brengen bij één huisvestingsmaatschappij

Peter Reekmans

Bij CNUZ zijn er intussen nog veranderingen op til. Zo wordt de organisatie al na zes maanden hervormd. "Bij een fusie is het altijd van belang om een evenwicht te vinden tussen de oude maatschappijen en de nieuw gevormde maatschappij CNUZ", aldus Dumst. "Zo werden enkele beslissingen genomen in de voorbereiding van de fusie waar we nu op terugkomen. Er zal bijvoorbeeld een switch zijn van een directiecomité naar één algemeen directeur, die de volle eindverantwoordelijkheid draagt. Voorts werden twee nieuwe diensten opgestart: een technische dienst en een klantendienst. De uitrol van deze diensten werd onmiddellijk opgestart, met direct zichtbare resultaten. Zo worden deze week nog versneld de eerste 27 nieuwe ketels geplaatst in de wijk Gijmelberg in Aarschot, en worden aansluitend de volgende 50 ketels vervangen. Met onze nieuwe klantendienst willen we dan weer dichter bij de klanten staan. Zo is er een nieuw systeem om klachten te behandelen, en we kunnen zien dat dit op korte termijn al positieve resultaten oplevert."
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.