Gemeenten richten gezamenlijke dienst ruimtelijke ordening op

Glabbeek en Bekkevoort gaan hun krachten bundelen op het vlak van ruimtelijke ordening, wonen, milieu en mobiliteit. Daartoe wordt Glabero opgericht, een intergemeentelijke dienst ruimtelijke ordening.

"Glabbeek en Bekkevoort zijn op vlak van ruimtelijke ordening en wonen perfect vergelijkbare gemeenten, waardoor het bundelen van onze krachten via deze unieke samenwerking een absolute meerwaarde betekent voor onze beide gemeenten", zeggen Bekkevoorts schepen Benny Reviers (sp.a) en Glabbeeks burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). "Wij krijgen bovendien voor deze intergemeentelijke samenwerking een subsidie van maar liefst 60 procent voor onze personeelskosten de komende vier jaar, maar ook op lange termijn blijven we winnaar, omdat we de personeelskosten kunnen delen en toch de dienstverlening aan onze inwoners beter maken. Samenwerkingen zoals deze die kostenbesparend zijn en tegelijk het aanbod voor de inwoners van beide gemeenten kunnen verbeteren zijn de toekomst en een veel betere win-win situatie dan fusies van gemeenten." (VDT)