Gemeente legt mantelzorgers in de watten

KBG

De mantelzorgers die actief zijn binnen de gemeente werden door het OCMW- en gemeentebestuur in GC De Roos in de watten gelegd tijdens een verwennamiddag. Dit initiatief wordt sinds vorig jaar jaarlijks georganiseerd als erkentelijkheid voor de lovens-waardige inzet van de talrijke mantelzorgers die als vrijwilligers heel wat ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden bijstaan. "Vaak gaat het om langdurige zorg die onbetaald is", zegt OCMW-voorzitter Johnny Reweghs (sp.a). "Daarom voorzien we jaarlijks een gemeentelijke ondersteuningspremie voor elke mantelzorger."


(VDT)