Gemeente laat onafhankelijke financiële analyse opmaken

Burgemeester Peter Reekmans - lijsttrekker van de Dorpspartij in 2018- neemt professor Herman Matthijs onder de arm om een neutrale analyse van de gemeentefinanciën te laten maken. "Omdat de oppositie al geruime tijd de inwoners tracht te misleiden met totaal ongefundeerde kritiek op ons financieel beleid, willen we de inwoners laten oordelen op basis van eerlijke cijfers en feiten", aldus Reekmans. "De analyse van professor Matthijs zal een enorme bijdrage leveren aan een eerlijk en correct politiek debat tijdens de campagne. De man is een absolute autoriteit op het vlak van overheidsfinanciën. Hij is lid van de Hoge Raad van Financiën en hoogleraar publieke financiën, overheidsbegrotingen en bestuurswetenschappen aan de VUB en U Gent. Op zondag 25 maart zal hij tijdens een ontbijtlezing van de Dorpspartij om 10 uur in het parochiecentrum van Bunsbeek de analyse komen toelichten." (VDT)