Fietsbeleidsplan ligt klaar

Burgemeester Peter Reekmans en schepen Simon Vandermeulen op de Vissenakensesteenweg, die al nieuwe fietspaden kreeg.
Foto Bollen Burgemeester Peter Reekmans en schepen Simon Vandermeulen op de Vissenakensesteenweg, die al nieuwe fietspaden kreeg.
De Dorpspartij heeft een fietsbeleidsplan opgemaakt. Dat werd gebaseerd op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF), dat het gemeentebestuur samen met de provincie uitwerkte.

"Tegen 2025 willen we alle nieuwe functionele fietspaden realiseren", zegt gemeenteraadslid Simon Vandermeulen. "Het gaat hier om een investering van ruim 5,5 miljoen euro, waarvan liefst 4 miljoen euro via subsidies op tafel komt."


Na de eerdere aanleg van nieuwe fietspaden in de Steenbergestraat en de Vissenakensesteenweg volgen binnenkort nieuwe fietspaden in de Hoeledenstraat en de Butschovestraat. En in de volgende legislatuur komen er nieuwe fietspaden in Zuurbemde, de Rode, Boeslinter, de Hoeledensesteenweg, de Oplintersesteenweg, en de Tiensesteenweg.


"Voorts zullen we ook alternatieve functionele fietsroutes realiseren in de Craenenbroekstraat en de Pepinusfortstraat - eveneens met subsidies", aldus burgemeester Peter Reekmans. "En met de invoering van fietsstraten, de aanleg van fietssuggestiestroken en nieuwe fietsparkings willen we ons vooral gaan focussen op gevaarlijke locaties voor zwakke weggebruikers en de ontbrekende schakels in het gemeentelijk fietsnetwerk."


(VDT)