Expo Heemkundige Kring bestaat 25 jaar

Foto Bollen

Als sluitstuk van de viering van zijn 25-jarig bestaan, organiseerde de Heemkundige Kring Glabbeek van in het GC De Roos in Glabbeek een tentoonstelling over 'De school van toen'. Voor deze tentoonstelling werd een klasje nagebouwd in de stijl van 60 jaar geleden, met authentiek oud materiaal en zelfs een kachel van weleer. In deze klas konden de leerlingen van de tweede graad van de Glabbeekse scholen proeven van de sfeer in vroegere tijden, sommigen zelfs in aangepaste kledij. Meester Mon Denruyter, voorzitter van de Heemkundige Kring, liet hen proeven van lessen zoals schrijven, rekenen, aardrijkskunde, maar ook schrijven met een griffel op een lei en met een kroonpen en inktpot. Ook de speeltijd werd aangepast, met knikkers en bikkels, repen (fietsvelgen), touwtjespringen en hinkelen. Verder kon men in de tentoonstelling allerlei didactisch materiaal bewonderen, evenals oude schoolboeken, schriften van 100 jaar geleden, tekeningen en edergelijke meer. Tenslotte beleefden heel wat bezoekers, oud en jong, plezier aan de klasfoto's uit vervlogen tijden. De ouderen konden zichzelf terugvinden op de foto's, de jongeren konden hun voorouders opsporen. Met een 100-tal scholieren, die met hun leerkrachten enthousiast deelnamen aan het schoolleven 'zoals vroeger', en bijna 350 andere bezoekers, was deze tentoonstelling een waardige afsluiting van een feestjaar.


(VDT)