Discussie over toekomst pastorij

OPPOSITIE WIL NIET DAT GEBOUW DIENT VOOR POLITIEKE VLUCHTELINGEN

De pastorij van Bunsbeek.
Foto Baert De pastorij van Bunsbeek.
Er is discussie ontstaan over de toekomst van de leegstaande pastorij van Bunsbeek. Oppositiepartij CD&V wil dat dit gebouw ingezet wordt voor het verenigingsleven en niet zal dienen als opvanghuis voor politieke vluchtelingen. "Die beslissing is al genomen op de gemeenteraad van vorig jaar", zegt de meerderheid.

De gemeente Glabbeek wil de pastorij van Bunsbeek verkopen aan het OCMW om er politieke vluchtelingen op te vangen. "Wij verzetten ons daartegen, omdat we vinden dat de pastorij een beter een andere bestemming kan krijgen", klinkt het bij CD&V. Zo wil CD&V dit gebouw liever ten dienste van het verenigingsleven stellen. "De Heemkundige Kring Glabbeek bijvoorbeeld is op zoek naar een eigen werk-en vergaderlokaal, voldoende archiefruimte en een plaats om tentoonstellingen te kunnen houden. Er zou ook een lokaal kunnen vrijgemaakt worden voor de parochiale werking en de kerkfabriek Sint-Quirinus. Bovendien zijn de toneelverenigingen op zoek naar een ruimte voor de opslag van de kledij en attributen en de Bunsbeekse groep Okselvocht zou, net als andere lokale muziekgroepen, dit pand heel goed kunnen gebruiken als repetitielokaal."


"Het is vreemd dat CD&V nu met deze ideeën naar buiten komt, terwijl het debat over de herbestemming van de pastorij Bunsbeek in de gemeenteraad van december vorig jaar werd gevoerd", reageert burgemeester Peter Reekmans. "Toen al werd duidelijk beslist dat de pastorij in de toekomst een LOI-woning (Lokaal Opvang Initiatief) zou worden in de plaats van de oude woning op de Tiensesteenweg in Glabbeek.

In vorige legislatuur

Volgens de meerderheid is er al een oplossing voor de Heemkundige Kring. "In de vorige legislatuur werd onder hun beleid al beslist om deze een lokaal in het bibliotheekgebouw in Kapellen te geven. De huidige meerderheid zal deze beslissingen gewoon verder uitvoeren binnenkort", stelt Reekmans. "Met de Mispel, de cafetaria van de Roos en de vele parochiezalen zijn er al heel veel vergadermogelijkheden in Bunsbeek. De pastorij gebruiken als lokaal voor de parochiale werking en het archief van de kerkfabriek Bunsbeek is volledig in strijd met de vraag van de kerkfabrieken zelf voor een centrale ruimte en centraal archief. En ook de vraag van CD&V voor bijkomende repetitieruimte is uit de lucht gegrepen, omdat de Mispel al ruim een jaar wordt aangeboden als repetitieruimte voor groepen en verenigingen. Momenteel wordt deze locatie enkel gebruikt door de fanfare en sporadisch door de toneelverengingen. De Mispel is dus allesbehalve ruim bezet en hier zijn er daardoor nog mogelijkheden genoeg voor andere groepen."


Marc Adolf, de zanger van Okselvocht, is geen vragende partij voor een ander lokaal. "Zolang wij in het huidige repetitielokaal in het parochiecentrum terecht kunnen vragen we geen ander lokaal. Het is echter wel zo dat het soms voor andere verenigingen storend kan zijn wanneer wij repeteren. Bij deze wil ik mij namens de groep van dit politieke spelletje volledig distantiëren."