De Melkroos krijgt 'light-versie'

NA TIEN JAAR PROCEDEREN SLANKT PROJECT AF VAN 70 NAAR 30 WONINGEN

Een simulatiebeeld van hoe woonwijk De Melkroos er zal uitzien.
Foto Bollen Een simulatiebeeld van hoe woonwijk De Melkroos er zal uitzien.
Er komt een 'light-versie' van de geplande sociale woonwijk De Melkroos achter het gemeentehuis. Oorspronkelijk werden er 70 woningen in het project opgenomen, maar na tien jaren van juridische onteigeningsprocedures, strandt men nu op 30 sociale huurwoningen.

"Omdat het dossier jaren geblokkeerd zat, konden we als gemeentebestuur grondig nadenken over een betere en vooral goedkopere oplossing voor dit project, want met de aankoop van gronden en de aanleg van nieuwe wegen hadden deze bouwplannen een fors kostenplaatje voor de gemeente van ruim 1,2 miljoen euro", aldus burgemeester Reekmans. "Met een afslanking van 70 naar 30 woningen besparen we maar liefst één miljoen euro! Dit zijn centen die we veel nuttiger kunnen investeren in onder andere de uitbreiding van het gemeentehuis en de vernieuwing van de volledige site."

Veiligere doorsteek

Concreet is de gemeente al begonnen met de renovatie van de oude lokalen achter het gemeentehuis. "We bouwen hier ook nieuwe lokalen voor Bunker Jeugd en watering het Velpedal", gaat Reekmans verder. "Er komt een aanbouw aan het gemeentehuis, met daarachter een nieuwe ruimere parking met een 70-tal nieuwe plaatsen, een autoluw pleintje tussen het gemeentehuis en GC De Roos en een speelweide met bos voor Bunker Jeugd. De verbindingsweg tussen het gemeentehuis en de sporthal, die in het spoor van de oude tramroute ligt, geven we opnieuw zijn historisch uitzicht met een lange bomenrij. Met de daarbij gepaarde aanleg van een nieuw fietspad zorgen we bovendien voor een veel veiligere doorsteek voor de zwakkere weggebruikers."

Hoge boetes

Maar volstaan de dertig nieuwe sociale woningen wel om het door de Vlaamse overheid bindend sociaal objectief te halen? "Wij moeten 51 sociale huurwoningen realiseren tegen 2025", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening, Natasja Ons (sp.a).


"Deze legislatuur moesten we dus wel voor een doorbraak in dit dossier zorgen, omdat gemeentebesturen die dit objectief niet halen of hiervoor te weinig inspanningen leveren, hoge boetes krijgen. Maar met het project van de 30 sociale woningen in de nieuwe gemengde woonwijk Baekveld in Bunsbeek erbij, zullen we tegen 2022 zestig sociale woningen hebben, die bovendien meer verspreid over het grondgebied Glabbeek worden."