Cultuur- en Erfgoedraad stelt nieuw bestuur voor

Foto Bollen

De Cultuur- en Erfgoedraad heeft een nieuw bestuur. Ronny Laermans werd verkozen tot voorzitter, Dave Debecker is ondervoorzitter. Voorts wordt het nieuwe bestuur gevormd door Oswald Kuijken, Lieve Degeest, Michel Lambrechts, Jonas Vangroenendael, Yolanda Bruyninckx, Alain Goyens, cultuurschepen Natasja Ons en burgemeester Peter Reekmans. "Met deze nieuwe raad willen we nog meer de krachten bundelen en samenwerken rond cultuur en erfgoed in onze regio", aldus de kersverse voorzitter.


(VDT)