Baekveldstraat wordt na 23 jaar aangepakt

Schepen Kris Vanwinkelen op de Baekveldstraat.
Foto Bollen Schepen Kris Vanwinkelen op de Baekveldstraat.
Al jaren klagen de inwoners van de Baekveldstraat in Bunsbeek over problemen met de riolering, de slechte staat van het wegdek en overlast door zwaar vervoer. In 1994 werd tijdens een ondergronds cameraonderzoek al vastgesteld dat de riolering en fundering op heel wat plaatsen was ingezakt en beloofde het gemeentebestuur toen al een vernieuwing van deze straat.

Na 23 jaar staat de aanbesteding voor de heraanleg van deze straat nu eindelijk op de agenda van de gemeenteraad van november en zullen de werken al starten in de eerste helft van 2018.


"Doordat er de voorbije 23 jaar niets aan het probleem werd gedaan, is er een volledige heraanleg van de riolering, onderfundering en het wegdek van de straat noodzakelijk", zegt schepen van Openbare Werken, Kris Vanwinkelen (Dorpspartij). "Het feit dat men dit dossier jaren voor zich uitschoof, was natuurlijk te wijten aan de kostprijs voor de heraanleg van de Baekveldstraat die een lengte van 759 meter heeft. Die prijs wordt geraamd op 699.577 euro."

Subsidies

Door dit dossier samen met de aanleg van een gescheiden riolering te combineren, kan de gemeente gelukkig wel rekenen op subsidies. "Het grootste gedeelte van de opbraak, de aanleg van nieuwe riolering en onderfundering met een kostprijs van 478.652 euro valt hierdoor ten laste van Riobr", berekende burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).


"En hierin zit ook de aanleg van een bufferbekken op de hoek van de Baekveldstraat en de steenweg. Enkel de aanleg van een nieuwe bovenbouw van de straat met een kostprijs van 220.924 euro valt ten laste van de gemeente. In deze prijs is bovendien ook de aanleg van fietssuggestiestroken en de aanpassing van de kruispunten met de steenweg en de Schoolstraat voorzien. Door het versmallen van beide kruispunten komt er eindelijk een oplossing voor de overlast van zwaar vervoer van +5.5 ton waarover de bewoners al jaren klagen." (VDT)