"Als gewest het niet doet, doen we het zelf"

GEMEENTE INVESTEERT IN MATERIAAL OM BEKEN LANGS N29 VAKER TE RUIMEN

Schepen van Openbare Werken Kris Van Winkelen bij een bekenfrees die de gemeente zelf aankocht.
Foto Bollen Schepen van Openbare Werken Kris Van Winkelen bij een bekenfrees die de gemeente zelf aankocht.
De gemeente Glabbeek is gestart met het ruimen van de beken op de steenweg Tienen-Diest (N29). Aangezien dit een gewestweg is, moet het Vlaams gewest dit eigenlijk doen. "Dat gebeurt ook, maar omwille van beperkte budgetten slechts één keer per jaar en dat is helaas onvoldoende om de wateroverlast op de steenweg tegen te gaan", reageert burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

Glabbeek kreeg in het verleden al vaak te maken met wateroverlast. "Probleempunten in Attenrode en Bunsbeek werden vier jaar geleden aangepakt door wegenwerken en met succes. Daarnaast kampen de bewoners van de Kapellenstraat ook vaak met wateroverlast. Daar zullen we met het erosiebestrijdingsplan, dat volgende donderdag op de agenda van de gemeenteraad staat, een oplossing voor aanreiken. En dan is er nog de steenweg Tienen-Diest, waar de beken snel verstopt geraken, door slib en bladeren van de talrijke bomen langs deze weg, en er bij hevige regenval wateroverlast optreedt."

Klachten

Het Agentschap Wegen en Verkeer ruimt de beken langs de steenweg eens per jaar. "Maar dat is te weinig om te voorkomen dat de grachten dichtslibben. Dat hebben we in het verleden meermaals gemerkt", zegt schepen van Openbare Werken, Kris Vanwinkelen (Dorpspartij).


"We kregen dan ook heel wat klachten van bewoners over verstopte beken langs de steenweg. We wilden niet langer aan de zijlijn toekijken en hebben dan ook geïnvesteerd in nieuw materiaal om het probleem aan te pakken."

Budget te klein

De gemeente kocht onder meer een bekenfrees van om en bij de 10.000 euro aan. "Dat is inderdaad een hele investering, en dan hebben we de werkuren van onze arbeiders nog niet geteld, maar je kan de mensen toch niet aan hun lot overlaten?", stelt burgemeester Reekmans.


"Als het gewest haar verantwoordelijkheid niet neemt, moet iemand anders dat wel doen."


Bij AWV bevestigen ze dat het budget maar één ruiming per jaar toelaat.


"Maar volgens onze diensten zou dat wel voldoende moeten zijn om geen wateroverlast te veroorzaken. Op bepaalde plaatsen langs de N29 is het wel zo dat er nog afvalwater in de grachten terechtkomt. Dat is dan een rioleringskwestie. Maar algemeen stellen wij hier geen algemene problemen vast. De burgemeester wijst graag met de vinger, maar bij een vorig geval van wateroverlast op de steenweg lag de verantwoordelijkheid bij de gemeente. Dat feit haalt de krant dan helaas niet."