Subsidie voor aanleg van gescheiden waterafvoersysteem wordt opgetrokken

beeld ter illustratie
Geert De Rycke beeld ter illustratie
Het stadsbestuur voert een wijziging door aan de subsidie voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij bestaande particuliere woningen.

De gemeentelijke subsidie bovenop de subsidie van 400 euro van nutsmaatschappij Fluvius wordt niet langer geplafonneerd op 400 euro, maar opgetrokken naar 1.000 euro. “De gemeentelijke subsidie wordt verder berekend op 50 procent van de bewezen kosten na aftrek van de subsidie van Fluvius.” Deze subsidie kadert in de bescherming van het oppervlakte- en grondwater, geeft het stadsbestuur nog mee. De maatregel werd goedgekeurd in de gemeenteraad.