Provincie geeft stad gelijk: Villa Les Sophoras mag onder de sloophamer

Villa Les Sophoras zal tegen de vlakte gaan.
Timmy Van Assche Villa Les Sophoras zal tegen de vlakte gaan.
Het stadsbestuur krijgt van de provincie gelijk: het mag villa Les Sophoras slopen en van de site een park maken. Eerder hadden enkele inwoners beroep ingediend tegen de plannen om het pand af te breken. “Maar de provincie heeft geen enkel bezwaar gevolgd en dus was de interpretatie van de stad correct”, zegt schepen van Onroerend Erfgoed Wim Aernoudt (N-VA).

Op de groene site van zo’n 15.000 vierkante meter pal in het centrum, langs de Ellestraat, staat de oude villa Les Sophoras. Het stadsbestuur wil de hele site ontsluiten en openstellen als publiek park. De villa, die in slechte staat verkeert, wordt daarbij afgebroken. Het gebouw staat niet op de erfgoedlijst. Eerder benadrukte burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) dat Gistel niet over de financiële middelen beschikt - “renovatie zou 1 tot 2 miljoen euro kosten” - om het gebouw onder handen te nemen. Enkele bezorgde burgers waren het daar niet mee eens en dienden bezwaar in tegen de beslissing om de villa af te breken. Een beslissing is nu gevallen: de provincie heeft de indieners van het beroep niet gevolgd en volgt nu dus de visie van de stad.

Stad krijgt gelijk

“De deputatie stelde het stadsbestuur in het gelijk in verband met de sloop van de villa”, zegt Aernoudt. “Er was tegen deze beslissing een beroep mogelijk bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De beroepstermijn daarvoor is intussen ruim verlopen en de stad werd niet in kennis gesteld van een beroep. Wij gaan er dus vanuit dat de vergunning voor sloop definitief is.” Er werd een zestal redenen voor een beroep aangehaald, maar de deputatie volgt deze niet. “Onder andere een aantal niet ingewonnen adviezen en onderzoeken rond archeologie, milieu-effecten en openbaar onderzoek, bleken inderdaad niet nodig in dit project. De interpretatie van de stad was dus correct”, benadrukt de schepen. 

Studie

“De moeilijkste knoop lag juridisch in de interpretatie van de gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en de woonfunctie van het gebouw”, zegt Aernoudt. “Maar zelfs hier is de deputatie ons gevolgd, omdat we de parkfunctie van de site ten volle willen benutten.”

Het schepencollege heeft intussen, op voorstel van de dienst omgeving, een bureau aangesteld om de veiligheidscoördinatie uit te voeren op de werf. “Om alles wettelijk te laten verlopen, zal ook een asbestinventaris opgemaakt worden. De opdracht hiervoor wordt volgende week toegewezen. Pas nadat deze is uitgevoerd, zal een precieze raming van de afbraakkosten mogelijk zijn. Wij willen hoe dan ook snel te werk gaan, maar een exacte timing is moeilijk te bepalen. Nu er duidelijkheid over de villa is, kunnen we ook een studie starten voor de aanleg en invulling van het park. Hierbij zullen we met de inwoners overleggen.”
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.