Open Vld en N-VA vragen meer parkeerplaatsen

Zowel meerderheidspartij N-VA als oppositiepartij Open Vld vragen meer parkeerplaatsen bij de dorpskernvernieuwing van Snaaskerke.

Open Vld opende het debat tijdens de gemeenteraad. "Langs de Dorpsstraat, tussen de Vrijheidsstraat en de IJzerwegstraat, staan vooral rijhuizen zonder garage", stelt Bart Van Parys (Open Vld). "In plaats van de veertig plaatsen in het ontwerp vragen wij daar zestig parkeerplaatsen. Langs de Vrijheidsstraat, tussen de Dorpsstraat en de Dwarsstraat, vragen wij nog eens veertig plaatsen in plaats van 25." Raadslid Wim Aernoudt (N-VA) besprak het dossier in de provincieraad. "Op het Dorpsplein, langs de Groene 62, worden de vijftig parkeerplaatsen vervangen door zeventien dwarse parkeerplaatsen langs de gevels. Dat is veel te weinig. Het project oogt mooi, maar een beetje bijsturen kan geen kwaad."


Burgemeester Bart Halewyck (CD&V) reageert. "We hebben de ontwerpers gevraagd om hier extra aandacht aan te besteden. Ik merk ook dat het onderwerp leeft bij de inwoners." Gedeputeerde Guido Decorte (CD&V): "Ik wil het geweer niet van schouder veranderen. De voorgestelde plannen zijn gedurfd, maar stellen de woonkwaliteit voorop." (TVA)