Godelieveprocessie cultureel erfgoed

COMITÉ HOOPT ZONDAG OP EXTRA VOLK DANKZIJ ERKENNING

De Sint-Godelieveprocessie van Gistel heeft een belangrijke titel beet.
Archieffoto Proot De Sint-Godelieveprocessie van Gistel heeft een belangrijke titel beet.
De Godelieveprocessie is officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. De optocht trekt al sinds 1459 door de Gistelse straten en vindt komende zondag opnieuw plaats. "Hopelijk lokt dit extra toeschouwers", zegt comitévoorzitter Toon Beelaerts.

In Gistel en omstreken is de processie al eeuwen een begrip. Ze brengt het verhaal van de adellijke Godelieve, die in 1070 werd vermoord door heer Bertolf en zijn knechten. Ze werd gewurgd en ondergedompeld in een waterpoel. Het volk hield van Godelieve en verscheidene mirakels werden aan haar toegeschreven. In 1084 werd ze heilig verklaard. Archiefstukken tonen aan dat de processie al sinds 1459 wordt georganiseerd. Ongeveer duizend figuranten in historische klederdracht beelden het leven, de marteldood, de mirakels en de verheerlijking van Godelieve uit. Acterende, zingende, dansende en musicerende groepen en zes praalwagens volgen elkaar op. Het comité was de afgelopen maanden danig in de weer om de processie tot immateriaal cultureel erfgoed te laten verklaren: er werd een petitie opgestart en erfgoedzorgplan uitgetekend. Met succes, want Vlaams cultuurminister Sven Gatz (Open VLD) zette het licht op groen en voegt de optocht toe aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. "Op de lijst prijken culturele tradities die we in leven willen houden", zegt Gatz.

Werelderfgoed?

Toon Beelaerts, voorzitter van het processiecomité, is apetrots met de erkenning. "Dit is het resultaat van hard werk door alle medewerkers, zowel de vaste krachten van de kerngroep, de uitgebreide kring als alle figuranten en deelnemers. Na 2012 hebben we de optocht danig vernieuwd. Er kwamen nieuwe praalwagens bij en ook de regie werd anders aangepakt. Sinds 2016 is Jan Bonne regisseur. Aan de erkenning is geen geld gekoppeld, dit is vooral een belangrijke titel, zeker net voor de nieuwe optocht van zondag. We hopen extra toeschouwers te lokken. Elk jaar merken we tussen de 5.000 en 10.000 bezoekers op, misschien worden het er dit jaar iets meer. Bovendien werkt de erkenning motiverend voor de deelnemers en figuranten. Het trekt mogelijk mensen over de streep om in de toekomst mee te stappen. Van de pakweg duizend figuranten komt twee derde uit Gistel zelf. Voor specifieke groepen, zoals jachthoornblazers en schaapherders, moeten we buiten de stadsgrenzen kijken."


De Vlaamse erkenning is voor het processiecomité geen eindhalte. "We willen op termijn ook erkend worden als werelderfgoed. Maar we zullen nog een jaar wachten vooraleer we die procedure in gang zetten", stelt Beelaerts.


De processie start zondag om 16 uur. In het stadspark zijn er ook een middeleeuws kamp met workshops vanaf 14 uur en een volksfeest vanaf 18.15 uur.