Dan toch: Stationsstraat wordt tijdelijk fietsstraat

"Het is niet meer dan logisch om de straat als fietsstraat in te richten", herhaalt Defreyne. De Stationsstraat wordt daarom getest op het fietsveilige initiatief.
TVA "Het is niet meer dan logisch om de straat als fietsstraat in te richten", herhaalt Defreyne. De Stationsstraat wordt daarom getest op het fietsveilige initiatief.
Gistel heeft de goedkeuring gekregen van het Agentschap Wegen en Verkeer om de Stationsstraat te testen als fietsstraat - het gaat hier dus niet om een definitieve inrichting. “Na deze testfase wordt dan een definitieve beslissing genomen”, zegt burgemeester Defreyne (Open Vld).

Het stadsbestuur van Gistel wil al langer een fietsstraat inrichten in de centrale Stationsstraat. Het dossier kreeg in 2019 echter een negatief advies. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer ligt de fietsintensiteit te laag voor een geloofwaardige fietsstraat. Een tegenvoorstel vanuit het Agentschap werd - op voorstel van burgemeester Gauthier Defreyne - door de gemeenteraad verworpen. AWV wou namelijk op korte termijn fietssymbolen op de weg schilderen en paaltjes plaatsen. “We kunnen niet akkoord gaan met een tussenoplossing, want het lost de kern van het probleem niet op”, zei Defreyne toen en haalt hij ook nu weer aan. “De énige oplossing om fietsers hun veiligheid te garanderen, is hen voorrang geven in een fietsstraat.”

Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer rijden nu te weinig fietsers in de Stationsstraat en zou een fietsstraat de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer te veel belemmeren. “Dat er te weinig fietsers in de Stationsstraat rijden, komt net door de huidige, onveilige situatie. Bange fietsers rijden vaak in de goot en vluchten zelfs op het voetpad terwijl auto’s hen inhalen op bredere stukken door op het voetpad te rijden. Daardoor is ons centrum fietsonvriendelijk en durven veel inwoners zich – terecht - niet meer met hun fiets verplaatsen”, zegt Defreyne. “Ik ben tevreden dat we nu een grote stap konden zetten richting een fietsvriendelijke centrumstraat.” De burgemeester trok naar het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) om de situatie aan te kaarten en haalt met deze proeffase zijn eerste slag thuis. 

Testing

Tijdens een testfase, voorafgaand aan de inrichting van de fietsstraat, worden nieuwe metingen uitgevoerd. Daarbij worden het aantal voertuigen, het aantal inhalende voertuigen en de zijdelingse afstand tussen auto’s en fietsers bij inhaalmanoeuvres gemeten. Deze metingen zullen pas worden uitgevoerd nadat de coronamaatregelen zijn opgeheven en het leven weer in haar normale plooi valt. “We verwachten dat de metingen bij het begin van het nieuwe schooljaar zullen plaatsvinden”, schat de burgemeester.