Beweging.net Gistel zoekt kandidaten voor prijs van de sociale inzet

Illustratiebeeld.
Shutterstock Illustratiebeeld.
Beweging.net roept inwoners op om kandidaten voor te dragen voor haar prijs van de sociale inzet. Die beloont personen die zich weten te onderscheiden in maatschappelijke thema’s. 

Om de twee jaar reikt de Gistelse afdeling van Beweging.net haar d’Affaytadi-prijs uit aan een inwoner die zich opmerkelijk heeft ingezet voor een sociaalvriendelijk klimaat in Gistel, in het bijzonder ten voordele van diegenen die maatschappelijk minder sterk staan. Dit jaar wordt de prijs al voor de elfde keer uitgereikt. 

“Zoals steeds hanteert Beweging.net het principe dat iedereen iemand kan voordragen. De voorgedragen kandidaat moet in Gistel of een van de deelgemeenten wonen en mag geen politiek mandaat uitoefenen. Voordrachten dienen naamloos te gebeuren via een gesloten omslag met een vermelding naar de prijs voor sociale inzet. In de omslag steekt een brief met de naam en adres van de voorgedragen persoon, alsook een motivering waarom men deze persoon voordraagt”, laat de werking weten. De omslagen moeten uiterlijk 15 maart in de brievenbus van Luc Ghyselbrecht, Heyvaertlaan 7 in Gistel of bij een bestuurslid zitten. Voordracht kan ook via een mail naar bngistel@gmail.com.

Geheime stemming

Het bestuur van beweging.net Gistel beslist, in geheime stemming, op basis van de inzendingen wie de uiteindelijke winnaar wordt. Alleen de winnaar wordt bekendgemaakt. De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 15 mei om 19.30 in het CM-lokaal in de Kerkstraat 9 in Gistel.