(Ver)bouwwerken gepland? Inname van openbaar wordt vereenvoudigd, maar wel strenger gecontroleerd

beeld ter illustratie
Photo News beeld ter illustratie
Gistel brengt wijzigingen aan aan het reglement op het gebruik van het openbaar domein voor het uitvoeren van (ver)bouwwerken. Een inwoner, bedrijf of aannemer die werken heeft gepland - waarbij het noodzakelijk is om tijdelijk een gedeelte van het openbaar domein in te nemen - heeft een vergunning nodig om bijvoorbeeld een werftoilet of afvalzakken te plaatsen.

“Op vandaag is het zo dat je volgens het reglement geen vergunning nodig hebt om bijvoorbeeld een werftoilet of een zak met bouwafval op het voetpad te plaatsen. Dit wordt nu dus aangepast omdat deze soms weken tot zelfs maanden op een voetpad stonden, zonder dat hier iets aan gedaan kon worden”, schetst burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). De nieuwe regels gaan over het innemen van het openbaar domein om de bouw, verbouwing, sloop, restauratie, renovatie of herinrichting van een pand of tuin mogelijk te maken. Voor het innemen van een parkeerplaats in de blauwe zone wordt een tijdelijke parkeerkaart afgeleverd. Tot slot valt hier ook de aanvraag van een doorgangsverbod onder, waarbij bijvoorbeeld een straat volledig moet worden afgezet. 

Tarieven

“We achten deze maatregelen nodig in het kader van de verkeersveiligheid, de vrije doorgang op het openbaar domein en een tijdige communicatie met alle belanghebbenden”, stelt Defreyne. “Zo zal de stad bij ingrijpende werken zelf het initiatief kunnen nemen om bewoners per brief in te lichten op kosten van de aanvrager. Daarnaast worden alle hinderlijke obstakels zoals werftoiletten, afvalzakken of paletten aangerekend, terwijl dit vroeger enkel van toepassing was voor containers en torenkranen. Op deze manier wil de stad aannemers stimuleren om zoveel mogelijk op privaat domein te plaatsen, wat voor alle duidelijkheid gratis is en blijft." De nieuwe maatregelen moeten ook voor een propere aanblik van de Gistelse straten zorgen. Wie op het openbaar domein bijvoorbeeld een container wil plaatsen, zal 7,5 euro per dag betalen en 5 euro per dag voor een werftoilet. Voor een torenkraan geldt een tarief van 15 euro per dag. Een parkeerplaat kost 5 euro per dag, een doorgangsverbod 10 euro per dag. Andere zaken worden berekend aan een halve euro per vierkante meter. Het aantal innames van het openbaar domein is in Gistel evenwel in stijgende lijn. Zo waren er in 2017 nog 22 innames, in 2018 gaat het over 31 en vorig jaar zelfs 51.

Digitaal

Nieuw is ook dat vanaf februari de aanvragen volledig digitaal zullen verlopen. De aanvrager zal rechtstreeks op een kaart kunnen aanduiden welk stuk van het openbaar domein hij inneemt en automatisch wordt de prijs berekend. Na betaling en goedkeuring van de dienst omgeving zal de vergunning automatisch afgeleverd worden. Je zal zowel elektronisch kunnen betalen of via overschrijving”, besluit de burgemeester.