Wegversmallingen moeten meer veiligheid brengen

Als verkeersremmende maatregel komen op een aantal gemeente- en gewestwegen wegversmallingen. Deze bestaan uit zowel verplaatsbare als vaste constructies. Daar waar mogelijk zal een doorgang gelaten worden voor fietsers.


Het gaat om de Kriekelstraat, Opheimstraat, Bergstraat, Statiestraat, Oude Katsei, Kortijsstraat, Heilig Hartstraat, A. Moyaertsstraat, Hannuisstraat en Abdijstraat. "Het is niet de bedoeling om een verkeersdoolhof te creëren, we willen enkel de veiligheid verhogen", verduidelijkt schepen van Openbare Werken Jan Wicheler (sp.a - goesting).


(KTL)