Kavels voor jonge gezinnen

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN GINGELOM

Een pas aangelegd speelpleintje in Montenaken (Gingelom), waar een jong gezin aan het spelen is.
Karolien Coenen Een pas aangelegd speelpleintje in Montenaken (Gingelom), waar een jong gezin aan het spelen is.
Gingelom heeft nood aan jonge gezinnen. Hoeveel kavels wil de gemeente verkopen en op hoeveel gezinnen mikt men?

"Gingelom is de enige Limburgse gemeente die niet veroudert. Maar liefst 1.000 inwoners kwamen er de laatste 10 jaren bij. Dus of we nood hebben aan jonge gezinnen. We hebben die nood al ingevuld. Maar uiteraard blijven we inzetten op het aantrekken ervan. We blijven verkavelingen ontwikkelen en binnengebieden ontsluiten. In Gingelom lopen heel wat verkavelingsdossiers zoals het gemeentelijk project van de Dorpskouter. In totaal staan er 220 kavels op de planning voor de eerstvolgende jaren", zegt een vastberaden burgemeester Patrick Lismont (sp.a Goesting).


"De laatste jaren is de bevolking in Gingelom gegroeid en een stuk jonger geworden. Gezinnen zijn op zoek naar een goede ontsluiting en betaalbare woningen. Dat kan Gingelom bieden. Maar het gemeentebestuur moet ook van koers wijzigen en een aanbod op maat van deze jonge gezinnen ontwikkelen. Er is de laatste decennia enkel in senioren geïnvesteerd. Het is nu tijd om te investeren in onze jeugd. Wij pleiten voor een jeugdhuis en een betere sportinfrastructuur. Daarnaast moeten we ook een evenwicht vinden in het type woningen dat wordt gebouwd. Wij pleiten voor een stop van sociale woningen en voor meer kwalitatieve woonhuizen voor jonge gezinnen. Het project de Dorpskouter kon een mooi project worden maar is verbrand door een foute aanpak van het huidige bestuur. Op 6 jaar tijd is er geen project promotor gevonden en dat dreigt een gat te slaan in onze begroting," pareert Kristof Schiepers (Leef). (DSS)