Gemeente Gingelom lanceert totaalpakket aan steunmaatregelen: “Elke inwoner ontvangt waardebon van 10 euro”

Gemeente Gingelom.
Karolien Coenen Gemeente Gingelom.
Het gemeentebestuur van Gingelom heeft een totaalpakket aan steunmaatregelen uitgewerkt dat alle doelgroepen bereikt. Het herstelplan omvat zowel economische, socioculturele als sociale maatregelen.

“Door de COVID-19-pandemie werden vanaf midden maart alle fysieke winkels, handelszaken en horeca-uitbatingen gesloten, met uitzondering van enkele cruciale sectoren”, trekt burgemeester Patrick Lismont (sp.a) van wal. “De economische impact van deze pandemie treft ook de lokale verenigingen. De heropstart van de getroffen sectoren gebeurt slechts geleidelijk, waardoor de effecten van deze pandemie zich nog geruime tijd zullen laten voelen. Het pakket aan steunmaatregelen dat de gemeente Gingelom wil uitwerken, is gebaseerd op solidariteit. Het zal zich richten op zowel de ondernemingen en de verenigingen, maar eveneens op alle inwoners.”

10 euro

De gemeentelijke tussenkomst voor ondernemingen zal 500 of 250 euro bedragen, bovenop de Vlaamse hinder- en compensatiepremie en afhankelijk van de toegekende premie door VLAIO. Erkende verenigingen krijgen in juni 2020 een eenmalige extra toelage uitbetaald, gelijk aan hun toelage voor het werkingsjaar 2019. Elke inwoner ontvangt bovendien een waardebon van 10 euro. Die kan gespendeerd worden bij alle ondernemers die een activiteit uitvoeren op grondgebied van de gemeente Gingelom.

Sociaal noodfonds

Bovenop deze economische en socioculturele maatregelen werkt het OCMW momenteel een plan uit ter ondersteuning van de inwoners van de gemeente die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis. “Vermits de echte sociale gevolgen pas in de toekomst boven water zullen komen, zal er een sociaal noodfonds voorzien worden. De exacte uitwerking daarvan wordt op het eerstkomend Bijzonder Comité besproken. Het definitieve voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de OCMW-raad van juni”, besluit Lismont.

Het centrum van Gingelom.
Karolien Coenen Het centrum van Gingelom.