Gezuiverd afvalwater voor aanvulling vijvers en waterbuffers

Gemeente werkt aan project samen met Pidpa en Aquafin

De gemeente bekijkt of de vijver kan aangevuld worden met gezuiverd afvalwater.
Toon Verheijen De gemeente bekijkt of de vijver kan aangevuld worden met gezuiverd afvalwater.
De gemeente werkt aan een plan om in de toekomst grote watertekorten zoals nu dat in parkvijver De Mik. Pidpa, Aquafin en de gemeente onder leiding van beleidscoördinator Jan Moereels werken daarvoor samen. In de marge blijkt nu ook dat het geruimde slib vervuild is. Het slib zal binnenkort afgevoerd worden.

Raadslid Rudy Pauwels van Brasschaat 2012 was nogal kritisch over het onderhoud van onder meer het domein De Mik (lees ook artikel van vrijdag, red). De gemeente blijkt nu aan een plan te werken om te in kunnen grijpen bij langere periodes van droogte om toch voldoende water te houden in vijvers en grachten. Het werkt daarvoor samen met Aquafin en Pidpa en het project wordt geleid door beleidscoördinator Jan Moereels. “We hebben in het verleden gewerkt rond wateroverlast bij hevige regenbuien, maar nu moeten we door klimaatveranderingen inderdaad ook werken aan maatregelen voor periodes van langere droogte”,zegt schepen van milieu Dirk de Kort (CD&V). “We bereiden momenteel een Europees dossier voor omdat we zelf ook beseffen dat het belangrijk is. Een droogte zoals deze zomer heeft een enorme impact op de oude laanbomen zoals de beuken, maar ook op de vijvers en jongere aanplantingen als struikjes, hagen en bomen. We bekijken nu of er gezuiverd afvalwater kunnen hergebruiken voor het begieten van jonge planten, voor het aanvullen van vijvers én voor onze gemeentelijke veegwagen. We denken dan aan de uitbouw van een secundair waterleidingsnetwerk waarmee de vijvers zouden kunnen aanvullen. Aquafin heeft concrete interesse en heeft reeds toegezegd dat water per tankwagen op de waterzuivering kan opgehaald worden om bijvoorbeeld de regenwaterbuffers in de zomer aan te vullen. Pidpa bekijkt momenteel wat de impact zou zijn van het aanvullen van de vijver van De Mik en welke bepalingen er van kracht zijn.”

Vervuild

Los van het plan om meer water in de vijver te krijgen, zegt schepen van milieu Dirk de Kort zegt nu dat de gemeente wel degelijk bezig was met het domein. “Onze mensen van Natuur & Groen waren bezig met een goed dossier voor te bereiden voor het ruimen van slib in de vijver van het park en de Hofgracht”, aldus schepen de Kort. “Ze hebben eerst ingezet – in overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed – op het Gemeentepark. Daar is de vijver geruimd, worden de dreven vernieuwd, zijn er renovatiewerken uitgevoerd aan de fonteinen en is het dak van het kasteel vernieuwd. Normaal zouden de ruimingswerken in 2019 worden uitgevoerd aan de Mik. De vissersvereniging heeft met goede bedoelingen de vissen in de hofgracht willen redden, maar het had misschien beter in overleg met de gemeente gebeurd.”

Vervuild

Raadslid Pauwels had in de wandelgangen al gehoord dat het slib mogelijk vervuild is. Dat blijkt ook effectief te kloppen. “Uit staalnames is inderdaad gebleken dat er lichte vervuiling is van het slib. Waarschijnlijk is dat afkomstig van de verwarming met kolen van de serre. We hebben als gemeente de opdracht gegeven het slib af te voeren en ook de natuurinspectie is daarvan op de hoogte gebracht.”
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.