Vernieuwing Denderstuwen loopt vertraging op

WERKEN ZULLEN MINSTENS ANDERHALF JAAR LANGER DUREN

De werken aan de stuwen lopen minstens anderhalf jaar vertraging op.
Foto Frank Eeckhout De werken aan de stuwen lopen minstens anderhalf jaar vertraging op.
De vernieuwing van de Denderstuwen in het centrum loopt minstens anderhalf jaar vertraging op. "Ik hoop ook dat de nieuwe aanpak juridisch koosjer is en niet meer het voorwerp kan zijn van gerechtelijke acties", zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld).

De Vlaamse Waterweg startte in het voorjaar van 2016 met het vernieuwen van de stuwen op de Dender ter hoogte van de Sasweg in Geraardsbergen. Het project past in een ruimer plan om alle stuwen op de Dender te moderniseren, het waterdebiet te controleren en overstromingen tegen te gaan. Na een klacht van Milieufront Omer Wattez vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen vorig jaar in oktober de bouwvergunning, waardoor de werken werden stilgelegd. Zeven maanden later zijn de werken nog steeds niet hervat.


"Het is niet omdat we de laatste jaren veel geluk hebben gehad met de neerslag in de jaarlijkse kritische periode van de winter, dat we het blijvende structurele probleem van de grote ontoereikendheid van de afvoer van ons watersysteem en afvoer mogen vergeten. De klimaatwijziging is een verzwarende factor. En vanuit Wallonië moeten wij, wanneer de nood het hoogst is en ook daar huizen dreigen te overstromen, niet veel heil verwachten", meent burgemeester De Padt. Dat de werken nu minstens anderhalf jaar vertraging oplopen, wijt De Padt aan Vlaams minister Ben Weyts. "Ik hoop dat de nieuwe aanpak juridisch koosjer is en niet meer het voorwerp kan zijn van gerechtelijke acties. In afwachting heb ik de administratie gevraagd het jaagpad opnieuw open te stellen voor voetgangers en fietsers. Nu moeten die via een drukke omweg door het centrum laveren, wat niet steeds gesmaakt wordt."

Plan van aanpak

Dat de werken zoveel vertraging oplopen, ligt ook aan het bijzondere karakter en inhoud van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. "Er moest een plan van aanpak worden opgemaakt over hoe de vergunningssituatie kan verbeteren, zowel op technisch als op juridisch vlak. De opmaak van dit plan van aanpak heeft de nodige tijd vereist, ook in overleg met andere betrokken partijen. Wat betreft het juridische luik diende een keuze gemaakt te worden tussen de gedeeltelijke herneming van de voorgaande stedenbouwkundige vergunningsprocedure of een nieuwe vergunningsaanvraag volgens de omgevingsvergunningsprocedure. Het technisch dossier voor het indienen van een aanvraag voor omgevingsvergunning is momenteel in voorbereiding. Na het verkrijgen van een nieuwe omgevingsvergunning, zullen de betrokken aannemers verzocht worden de werken te hervatten. Dat zou in het voorjaar van 2019 moeten zijn", klinkt het bij De Vlaamse Waterweg.