Steeds meer behandelingen op spoedafdeling van ziekenhuiscampus Geraardsbergen

De spoedafdeling krijgt steeds meer patiënten over de vloer.
RV De spoedafdeling krijgt steeds meer patiënten over de vloer.
Op de spoedafdeling van het ASZ campus Geraardsbergen worden jaar na jaar meer patiënten behandeld. “Tussen 2014 en 2018 was er een stijging van 6,2% (van 14.052 naar 15.078). 60% van de spoedopnames gaf aanleiding tot hospitalisatie", zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld).

Burgemeester Guido De Padt, lid van de raad van bestuur van het ASZ, informeerde naar de oorzaken van deze stijging, omdat een overbezetting van de spoedopnamediensten de veiligheid van de patiënt in het gedrang kan brengen. “De spoeddienst is té toegankelijk voor het brede publiek. Patiënten kunnen vaak niet zelf inschatten hoe dringend hun probleem is. Bovendien heerst nog onterecht het idee dat enkel de spoedgevallendienst de juiste verzorging kan toedienen. Vaak weten patiënten niet waar zich aan te melden in geval van nood. Het lijkt daarom opportuun om de nummers 1733 (huisartsenwachtpost) en het algemeen noodnummer 112 te integreren in één nummer. Daar kan dan een eerste screening gebeuren van de zorgbehoefte die bepaalt welke ploeg met welke kwalificaties wordt uitgestuurd. Naast de normale middelen (met name ziekenwagen, PIT en/of mug) kan daarmee ook de mogelijkheid van doorverwijzing naar de huisartsenwachtpost of een huisbezoek door de huisarts van wacht voorzien worden.”

Spoedarts Lieven Vergote verwoordt het als volgt: “Ondanks het uitrollen van de huisartsenwachtposten neemt het aantal bezoeken van de spoed niet af. Het aantal muginterventies stijgt eveneens. De noodzaak om een spoedarts mee te sturen, moet afgewogen worden tegenover zijn aanwezigheid op spoed. Het huidige wetgevende kader laat dit echter niet toe. Een aanpassing van de wetgeving zal noodzakelijk zijn, waarbij op basis van triage kan worden bepaald of er al dan niet een arts wordt meegestuurd.”

Burgemeester Guido De Padt hoopt dat deze problematiek wordt meegenomen bij de bespreking van de regeerakkoorden op federaal en Vlaams niveau.
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.