Opvordering mondmaskers per burgemeestersbesluit: “Boete of gevangenisstraf voor wie dit niet naleeft”

Met een burgemeestersbesluit verplicht waarnemend burgemeester Fernand Van Trimpont alle bedrijven om hun voorraad mondmaskers aan de zorgsector te geven.
Frank Eeckhout Met een burgemeestersbesluit verplicht waarnemend burgemeester Fernand Van Trimpont alle bedrijven om hun voorraad mondmaskers aan de zorgsector te geven.
Waarnemend burgemeester Fernand Van Trimpont heeft een burgemeestersbesluit afgevaardigd ter opvordering alle ademhalingbeschermingsmaskers van het type FFP1, FFP2 en FFP3 van bedrijven gelegen op het grondgebied van Geraardsbergen. “Wie dit niet naleeft krijgt een boete of een gevangenisstraf”, klinkt het.

De urgentie en het risico voor de volksgezondheid dat het coronavirus (Covid-19) met zich meebrengt, in het bijzonder voor kwetsbare personen, vraagt om de aanwezigheid van een voldoende voorraad van ademhalingbeschermingsmaskers voor de zorgverleners die mogelijk besmette personen behandelen. “Aangezien de normale leveringskanalen voor ademhalingbeschermingsmaskers de voorraden niet op peil kunnen houden, is het van cruciaal belang dat de zorgverleners het nodige beschermingsmateriaal hebben om de zorg te kunnen blijven garanderen. Heel wat bedrijven hebben dat al spontaan gedaan. Met dit besluit wil ik de andere bedrijven aanmanen om hetzelfde te doen", zegt waarnemend burgemeester Fernand Van Trimpont (CD&V).

Daarom vaardigt de burgemeester een besluit uit ter opvordering van alle ademhalingbeschermingsmaskers op grondgebied van Geraardsbergen. “De beschermingsmaskers moeten worden bezorgd aan Woonzorgcentrum De Populier langs de Groteweg op weekdagen tussen 9 en 16 uur. Een weigering of verzuim tegen dit bevel wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden, en met een geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro, of met een van die straffen alleen. Het besluit treedt onmiddellijk in werking", aldus Van Trimpont.