Lagereschoolkinderen ruimen zwerfvuil

Foto Frank Eeckhout

De leerlingen van de Geraardsbergse lagere scholen hebben deelgenomen aan de zwerfvuilactie 'indevuilbak.be'. De leerlingen zetten zich in om in hun schoolomgeving papiertjes, sigarettenpeuken, blikjes, flesjes of andere weggeworpen rommel op te ruimen. Tegelijkertijd wordt in de school via een affichecampagne en via een aantal aangepaste lessen aan milieu-opvoeding gedaan, zodat de actie niet een eenmalige en symbolische opruimbeurt kan worden, maar de aanzet tot een gedragswijziging, met meer respect voor de omgeving.


(FEL)