Jeugdzorg neemt intrek in kasteel Izegrim

Kwetsbare jongeren krijgen onderdak in leegstaand gebouw

Het imposante kasteel werd in 1865 gebouwd in neo-barokke stijl.
Frank Eeckhout Het imposante kasteel werd in 1865 gebouwd in neo-barokke stijl.
In het voormalige kasteel Izegrim langs de Zonnebloemstraat in Geraardsbergen wordt een Kenniscentrum in de Jeugdzorg uitgebouwd. "We gaan er op termijn ook vijftien kwetsbare jongeren een volwaardige plaats geven in de samenleving. Het initiatief biedt kansen om expertise te delen en studenten te betrekken bij zorginnovatie", zegt Jean-Paul Bosteels, voorzitter van Zorggroep Eclips.

Het voormalige kasteel Izegrim wordt omgedoopt tot De Zonnebloem en wordt een Kenniscentrum in de Jeugdzorg. "In een eerste fase gaat het over het bij elkaar brengen van alle expertise om dan over te gaan tot de effectieve opvang van jongeren in De Zonnebloem", vertelt Harry Parys, studiegebieddirecteur Sociaal-Agogisch Werk bij Odisee. Voor Zorggroep Eclips is het initiatief een startpunt. "We gaan pilootprojecten opzetten met diverse partners die zich nu al inzetten voor het sociaal, psychisch, financieel welzijn en de gezondheid van jongeren", vult Jean-Paul Bosteels aan.

Het pronkstuk van het domein is het openluchtzwembad met bar en badhuis.
Frank Eeckhout Het pronkstuk van het domein is het openluchtzwembad met bar en badhuis.

Welzijn, wonen, zorg

In het pilootproject wordt gewerkt aan drie aspecten die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: welzijn, wonen en zorg. "Voorop staat het welzijn van de jongeren", zegt Jean-Paul Bosteels. "Wij vertrekken vanuit hun eigen kracht. In onze werking gaat de aandacht naar de uitbouw van sociale contacten, het geven van een zinvolle dagbesteding, het doen van vrijwilligerswerk, het bieden van kansen om andere jongeren te ontmoeten, en actieve deelname aan activiteiten. Het doel is steeds dat de jongeren zichzelf maximaal ontplooien, maar op hulp en steun kunnen rekenen wanneer het moeilijk gaat. Het kasteel is hiervoor de ideale locatie. Het buitenzwembad en de tennisterreinen zitten voorlopig nog niet in de huur maar eens we hier ook effectief jongeren opvangen, kan dat nog aangepast worden", zegt Bosteels.


Grote aandacht in het begeleidingsproces naar zelfstandigheid gaat naar het zoeken van een aangepaste woning.

Zelfstandig wonen

"Het is de bedoeling dat de kwetsbare jongeren op termijn volledig zelfstandig gaan wonen, of in een woongemeenschap met een omkadering. In elk geval moet worden voorkomen dat de jongeren opnieuw vereenzamen of afhaken", geeft Bosteels nog mee. "Essentieel is dat de jongere zelf de regie in handen houdt. Hijzelf geeft vorm aan zijn eigen afhankelijkheid. Daarbij moeten informele steun en professionele zorg elkaar naadloos aanvullen", voegt daar nog aan toe Harry Parys.