Hoofdcommissaris Patrice De Mets in poleposition om korpschef Jurgen De Landsheer op te volgen

Patrice De Mets kan rekenen op de steun van de twee burgemeesters uit de politiezone.
Frank Eeckhout Patrice De Mets kan rekenen op de steun van de twee burgemeesters uit de politiezone.
Hoofdcommissaris Patrice De Mets (52) ligt in poleposition om Jurgen De Landsheer op te volgen als korpschef van de politiezone Geraardsbergen/Lierde. Haar dossier wordt overgemaakt aan de koning, die het mandaat nog officieel moet bekrachtigen met een Koninklijk Besluit. “Ik kijk uit naar mijn nieuwe functie als korpschef waar ik samen met mijn overheden en aan de hand van een mensgericht leiderschap zelf een visie kan ontwikkelen", zegt ze.

In een besloten zitting van de politieraad werd kandidaat Patrice De Mets dinsdag aangewezen als nieuwe korpschef van de politiezone Geraardsbergen/Lierde. Nadat de koning haar mandaat bekrachtigd met een Koninklijk Besluit kan zij de eed afleggen. Patrice De Mets begon haar loopbaan 25 jaar geleden bij de gemeentepolitie in Oudenaarde. Na jaren loyaal uitvoering te hebben gegeven aan het korpsbeleid in de politiezone Vlaamse Ardennen, nam ze in 2013 de functie op van gerechtelijk directeur bij de federale gerechtelijke politie (FGP) in Oudenaarde. Door de hervorming naar één gerechtelijk arrondissement in 2014 werd Hoofdcommissaris De Mets in de nieuwe formatie ‘Directeur Operationele Steundiensten FGP Oost-Vlaanderen waar ze tot op heden leiding gaf aan vijf gespecialiseerde steundiensten en een mooi netwerk kon uitbouwen.

Innoverend korps

Onder leiding van korpschef Jurgen De Landsheer groeide de politiezone Geraardsbergen/Lierde de voorbije zeven jaar uit tot een innoverend korps. Ook voor kandidaat-korpschef Patrice De Mets is het belangrijk om burgergericht en ‘future-proof’ te werken. Al wil ze ook haar eigen accenten leggen. “Ik wil een modern korps waar mensen en middelen klaar zijn voor nieuwe uitdagingen en nieuwe vormen van misdrijven zoals cybercrime, oplichting via internet, sextortion,… Ik sta ook voor een politie die zoveel mogelijk preventief te werk gaat. De vinger aan de pols houden en weten wat er leeft in de buurt is belangrijk om kort op de bal te spelen en kordaat op te treden waar nodig. Ik kijk uit naar mijn nieuwe functie als korpschef waar ik samen met mijn overheden en aan de hand van een mensgericht leiderschap zelf een visie kan ontwikkelen”, zegt De Mets, die een mandaat krijgt voor vijf jaar. 

Eén ding is zeker. Vanaf heden waait er een nieuwe, frisse wind met een roze vrouwelijke touch door het #beterblauw-korps van Geraardsbergen/Lierde.