Defensie wil studierichting ‘Defensie en Veiligheid’ vanaf 2021 introduceren in middelbare scholen: “Wij zijn zeker geïnteresseerd”

Minister van Defensie Philippe Goffin wil in de middelbare scholen starten met een richting Defensie en Veiligheid.
RV Minister van Defensie Philippe Goffin wil in de middelbare scholen starten met een richting Defensie en Veiligheid.
Nu de komende vijf jaar bijna de helft van alle Belgische militairen met pensioen gaat, is Defensie naarstig op zoek naar nieuwe ­rekruten. Om het tekort op te vangen wil het leger starten met ‘Defensie en Veiligheid’, een nieuwe ­studierichting in de derde graad van het middelbaar ­onderwijs. In KA Geraardsbergen wordt alvast enthousiast gereageerd. “Wij zijn zeker geïnteresseerd", zegt Chris Teirlinck.

In GO! Atheneum Geraardsbergen viert de opleiding ‘maatschappelijke veiligheid’ dit schooljaar zijn tienjarig jubileum. In een zevende jaar Integrale Veiligheid kunnen de leerlingen zich dan specialiseren om later bij de politie, brandweer of in de bewakingssector aan de slag te gaan. Binnenkort kan daar ook de richting defensie bijkomen. Defensie ziet de komende jaren immers heel wat militairen afzwaaien waardoor een personeelstekort dreigt. Defensie hoopt dat de ­opleiding in september 2021 van start kan gaan. Naast algemene vakken krijgen de leerlingen les in kaartlezen en oriëntatielopen. Ook sport heeft een belangrijke plaats in het lessenrooster. Door stages bij verschillende legereenheden zullen leerlingen zich bovendien een “goed beeld kunnen vormen van de job als militair”, al hoeven ze geen ‘Kamp Waes’-toestanden te vrezen.

School heeft ervaring

GO! Atheneum Geraardsbergen heeft alvast ervaring als het over een samenwerking gaat met Defensie. En de opleiding Maatschappelijke Veiligheid kan aangevuld worden met een richting Defensie. “In de beginjaren kregen de leerlingen een basis mee om verder door te groeien naar de politieschool, de bewakingssector of de brandweer. Maatschappelijke veiligheid werd evenwel vrij snel een richting die veel jonge mensen aantrok en het leerlingenaantal groeide bij momenten exponentieel. Samen met het leerlingenaantal, groeide ook de opleiding inhoudelijk sterk. Zo kwamen de deelgebieden douane en defensie erbij en werd een samenwerking opgestart met Securail. Na verloop van tijd kregen de leerlingen de kans om aan werkplekleren te doen, wat hen de kans gaf om de binnenmuren van een gevangenis te ontdekken. Twee jaar geleden kreeg onze school zelfs het bezoek van de mensen van de FBI, die onze school gebruikte als decor voor een grootschalige oefening. Ook Defensie komt al twee jaar langs op onze school om leerlingen warm te maken voor een job bij het leger. Een nieuwe richting gespecialiseerd in Defensie kan er zeker nog bij", zegt Chris Teirlinck.