Boete voor verlies aan overstromingsruimte in de Dendervallei

Waterwegen en Zeekanaal en het Vlaams Gewest hebben een schadevergoeding van 7.000 euro betaald aan de vzw Milieufront Omer Wattez voor het verlies aan overstromingsruimte in de Dendervallei in Overboelare. Dit kwam er op bevel van de rechters van het Hof van Beroep in Antwerpen.


Het verlies aan overstromingsruimte kwam er na de dijkwerken in Overboelare. "Er werd hiermee veel meer overstromingsruimte ingenomen dan nodig was. Die overstromingsruimte in Overboelare is echter broodnodig om de stadskern van Geraardsbergen te beschermen tegen wateroverlast. Sommigen verkondigen wel eens dat de milieuvereniging zou moeten opdraaien voor de kosten ten gevolge van overstromingen. Hiermee verdraaien ze de zaken. Het is net MOW die opkomt voor de schade die de gemeenschap dreigt op te lopen door het verkwisten van de ruimte in de valleigebieden. De overheid heeft zelf bij decreet vastgelegd dat overstromingsruimte zoveel mogelijk dient beschermd te worden. Deze schadevergoeding is een belangrijke erkenning voor de jarenlange inzet van onze vereniging voor het vrijwaren van overstromingsruimte", laat coördinator Davy De Groote weten. (FEL)