Agente veroordeeld voor vluchtmisdrijf

VROUW VOOR TWEEDE KEER IN TWEE JAAR VOOR POLITIERECHTER

Een agente uit Geraardsbergen is gisteren in de politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 690 euro en een maand rijverbod nadat ze het voertuig van haar buurman aanreed en naar binnen vluchtte. Dezelfde vrouw liep twee jaar geleden al een veroordeling op. Toen ze in beschonken toestand opdaagde op het politiebureau om zelf alcoholcontroles te gaan uitvoeren.

De feiten waarvoor de agente uit Geraardsbergen zich gisteren moest verantwoorden, deden zich voor in juni vorig jaar. "Mijn cliënte was op weg naar huis, maar voelde zich plots onwel", schetste haar advocaat de omstandigheden in de Oudenaardse politierechtbank. "Ze wou dan ook zo snel mogelijk bij haar toilet geraken. Voor haar deur zou ze echter het voertuig van de buurman hebben aangereden." Bovendien stond de agente ook nog eens in de verkeerde rijrichting geparkeerd. "Allemaal gevolgen van het feit dat ze onwel was", onderstreepte haar advocaat. Toen de buurman wiens voertuig werd aangereden ging aanbellen bij de dame, gaf ze niet thuis. "Ze heeft medicijnen genomen en is daarvan onmiddellijk in slaap gevallen", klonk de opvallende uitleg. "Toen de buurman de dag nadien opnieuw aanbelde, heeft ze de deur wel geopend."


De procureur tilde zwaar aan de feiten. "Het is dan ook niet de eerste keer dat ze hier terecht staat", merkte hij op. "Ze werkt bij de politie en moet beter dan wie ook weten wat de regels zijn." De agente werd twee jaar geleden al eens veroordeeld nadat ze onder invloed van alcohol was opgedaagd op het politiebureau. Ze moest die avond ironisch genoeg zelf alcoholcontroles gaan uitvoeren. De agente werd toen onmiddellijk 4 maanden geschorst en moest van de rechter de lessenreeks 'sensibilisering voor verkeersovertreders' van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) volgen. Deze keer komt ze er minder goedkoop vanaf. Zo werd ze veroordeeld tot een effectieve geldboete van 690 euro en een maand rijverbod. Bovendien krijgt ze haar rijbewijs pas terug na het opnieuw slagen in het praktisch en theoretisch rijexamen én bijkomend ook in medische en psychologische proeven.

Imago

Korpschef Jurgen De Landsheer van de politiezone Geraardsbergen-Lierde zit verveeld met de feiten. "Ik werd door het parket op de hoogte gebracht van het feit dat een van onze personeelsleden werd gedagvaard. Ik wacht nu wel nog op het vonnis. Eens we dat binnen hebben, zal de zaak worden besproken op het politiecollege. Het is ook het politiecollege die zal beslissen over een eventuele sanctie. Die sanctie kan bestaan uit een schorsing, een terugzetting in anciënniteit of in het slechtste geval zelfs ontslag", verduidelijkt De Landsheer. "Persoonlijk betreur ik het zeer erg dat mijn mensen zo in het nieuws komen. Wij zetten hard in op verkeersveiligheid en zeker ook op ongevallen met vlucht. Als dan blijkt dat een van onze eigen mensen hier voor wordt veroordeeld, is dat uiteraard bijzonder jammer. Ook voor ons imago is dit niet goed", besluit de korpschef.