Actiecomité Den Dok Blijft dwingt hoorrecht af in gemeenteraad: “Fake news, burgerkwartier staat in meerjarenplanning”

Actiecomité De Dok Blijft deelde voor aanvang van de gemeenteraad stembiljetten uit.
RV Actiecomité De Dok Blijft deelde voor aanvang van de gemeenteraad stembiljetten uit.
Actiecomité Den Dok Blijft gaat er prat op dat het door aanhoudend protest hoorrecht heeft afgedwongen in de gemeenteraad in Geraardsbergen. Maar volgens gemeenteraadsvoorzitter Rudy Frederic verspreidt het actiecomité ‘fake news’. “Het burgerkwartier waarbij burgers een kwartier krijgen vóór de gemeenteraad om een vraag te stellen, werd reeds lang in ons meerjarenplan opgenomen", countert Rudy Frederic de euforie.

Sinds de eerste gemeenteraad van deze legislatuur protesteert Actiecomité De Dok Blijft tegen de sluiten van het openluchtzwembad aan Den Bleek in Geraardsbergen. Elke maand trekken tien tot twintig sympathisanten naar de trappen van het gemeentehuis om voor aanvang van de gemeenteraad hun ongenoegen te uiten. Ook deze week tekenden de actievoerders present en deelden ze een stembiljet uit. Eerder deze maand verspreidden ze ook een open brief waarin ze spreekrecht eisten in de gemeenteraad. Dinsdagavond ging de gemeenteraad ermee akkoord om één van de initiatiefnemers van de gemeenteraad om dinsdag 3 maart een vraag te laten stellen. Het actiecomité ziet in deze toegeving een zege voor de democratie.

“Al meer dan een jaar wordt er gepalaverd over het burgerkwartiertje maar tot op vandaag is dat nog steeds niet ingevoerd. Om dat recht af te dwingen, hebben we ons gebaseerd op artikel 39 en 40 van hoofdstuk 10 van het huishoudelijk reglement. De gemeenteraad ging unaniem akkoord waardoor we op 3 maart eindelijk onze zeg kunnen doen. Dit is een eerste stap naar meer democratie in Geraardsbergen. Het gaat evenwel traag maar we zetten onze strijd verder", zegt Marleen Francq.

Maar volgens gemeenteraadsvoorzitter Rudy Frederic  neemt het actiecomité een loopje met de waarheid. “In het nieuw decreet Lokaal Bestuur worden allerlei vormen van participatie vermeld. De vraag aan mij van het actiecomité werd behandeld als een verzoekschrift naar de gemeenteraad toe. Ik liet daarom dit punt plaatsen op de agenda van de gemeenteraad van 28 januari. Daar werd na akkoord van de voltallige gemeenteraad hoorrecht verleend aan dit actiecomité voor aanvang van de volgende gemeenteraad. Het burgerkwartier waarbij burgers een kwartier krijgen vóór de gemeenteraad en een vraag kunnen stellen aan de gemeenteraad werd reeds lang in ons meerjarenplan opgenomen en maakt daar een vast onderdeel van uit. Het was dus helemaal niet op vraag van het actiecomité dat dit in het leven werd geroepen. Schepen Kristin Vangeyte is trouwens momenteel bezig met de uitwerking van een participatiereglement dat binnenkort op de gemeenteraad zal komen ter goedkeuring. Naast verzoekschriften, voorstellen van burgers en doelgroepen, zal ook het burgerkwartier daarin vermeld zijn. Lokale besturen moeten inspraak organiseren van burgers en doelgroepen, maar op welke manier en over welke onderwerpen heeft elk lokaal bestuur, dus ook Geraardsbergen autonomie. Aangezien één van onze strategische doelstellingen participatie is, zet ook Geraardsbergen heel sterk in op allerlei vormen van burgerparticipatie", reageert Frederic.

Actiecomité De Dok Blijft deelde voor aanvang van de gemeenteraad stembiljetten uit.
Frank Eeckhout Actiecomité De Dok Blijft deelde voor aanvang van de gemeenteraad stembiljetten uit.