Wordt dit het Gent van 2025?

Het nieuwe bestuursakkoord geeft aan welke richting Gent de komende zes jaar uit moet

Toekomstbeeld van de ondertunnelde Dampoort
stad gent Toekomstbeeld van de ondertunnelde Dampoort
Hoe ziet Gent eruit binnen zes jaar? Het nieuwe bestuursakkoord is dan wel nog niet de helft van dat van het vorige bestuur (54 bladzijden in plaats van 117), maar het toont wel aan in welke richting de stad moet evolueren. Van een verbod op plastic zakjes tot drijvende fietsparkings. Een overzicht.

Het huidige bestuursakkoord is minder gedetailleerd dan het vorige. Er komen nauwelijks nog streefcijfers voor in het document. Zo kan men er achteraf ook niet op afgerekend worden. Maar het geeft wel de grote richtingen aan waarin de stad zich begeeft, soms verrassend gedetailleerd.

Wonen’ wordt hét probleem dat getackeld moet worden. Wie in Gent woont, betaalt zich vaak blauw, wie in Gent wil wonen vindt geen betaalbare woning. De stad wil massaal aan het bouwen en verbouwen slaan. Er is 90 miljoen euro vrijgemaakt om de wooncrisis aan te pakken, maar er wordt toch vooral naar projectontwikkelaars gekeken. Er moeten extra sociale woningen bij komen door een combinatie van leegstandsbestrijding, onderhoud, renovatie, nieuwbouw en vervangingsbouw.

Studenten worden zo veel mogelijk geweerd uit gezinswoningen, maar er wordt wel bekeken of hoekwoningen kunnen omgevormd worden naar kleinschalige studentenhuisvesting. Die woningen zijn vaak minder aantrekkelijk voor gezinnen.

De Rabotwijk krijgt bijzondere aandacht. Samen met bewoners en ondernemers komt er een integrale aanpak voor de buurt. Staat daardoor de deur alsnog op een kier voor het verwijderen van de knip?

Binnen zes jaar moet er ook een alternatief zijn voor het E17-viaduct in Gentbrugge en moeten er concretere plannen zijn voor het afbouwen van de B401.

Sint-Amandsberg, Wondelgem, Muide-Meulestede en Gentbrugge-Ledeberg krijgen als eerste een verkeersplan. Dat plan zal de nadruk leggen op veilige fietsverbindingen, voetgangersroutes, locaties voor gedeelde mobiliteit, openbaar vervoer en een regeling voor laden en lossen in de wijk. Van knips lijkt er dus geen sprake.

Elke woning moet op een afstand van 100 meter een fietsenstalling hebben. De stad wil op dat vlak creatief zijn. Er wordt gedacht aan fietsenstallingen op pontons en in leegstaande delen van ondergrondse parkings.

Gent grijpt qua openbaar vervoer steeds meer de macht. Er komt een openbaar vervoer-taxinet dat zich vooral richt op de late uurtjes. Er komen extra Park & Rides in Sint-Amandsberg, Gentbrugge, Wondelgem en aan de Drongensesteenweg en The Loop. Indien er via De Lijn onvoldoende verbinding  met het centrum is, doet de stad dat zelf. De stad plant ook een shuttledienst die van de oksel van de B401 en de E17 naar de stad rijdt. Dat is een voorafname op de afbraak van de B401.

Binnen zes jaar moeten er plannen zijn om van de stadsring een ‘stadsboulevard’ te maken.

Bij Vlaanderen wordt er vooral aangedrongen op de grote infrastructuurdossiers: de Sifferverbinding, de nieuwe Meulestedebrug, de Verapazbrug en de ondertunneling van de Dampoort.

De Blaisantvest wordt heringericht en de oude waterloop wordt er in ere hersteld.

De stad bekijkt of schoolvervoer ook via water georganiseerd kan worden. Met de boot naar school dus.

Er komt 90 hectare bos bij. Het groengebied Bourgoyen-Malem-Blaarmeersen-Sneppemeersen wordt de vijfde groenpool.

Tegen 2020 is er een lage-emissiezone (LEZ). Oude diesels mogen dan het gebied binnen de R40 niet meer in. Die LEZ wordt daarna uitgebreid naar woongebieden buiten de stadsring en zelfs de haven.

De stad bekijkt een algemeen verbod op plastic zakjes en wegwerpbekers.

Fastfood-zaken die voor afval zorgen, kunnen de rekening gepresenteerd krijgen. “Ze zijn mee verantwoordelijk voor de afvaloverlast die ze veroorzaken”, klinkt het.

Er is overleg met de rederijen om stillere toeristenbootjes in te schakelen.

Tegen 2024 moeten 1.912 extra plaatsen voorzien worden in het basisonderwijs. In het secundair onderwijs zijn er zelfs 4.268 extra plaatsen nodig. Er zijn uitbreidingen bij Freinetschool ‘t Groen Drieske in Gentbrugge, de Kleurdoos in Ledeberg, Melopee op de Oude Dokken, de Mandala op het Rabot en een nieuwe school in de Koningin Fabiololaan. Daarnaast komt er een nieuw internaat voor de Sassepoort en een nieuw gebouw voor Spoor 9 aan het Henri Storyplein.

Het online aanmeldsysteem voor scholen blijft bestaan, maar wordt verfijnd.

Over hoofddoeken en andere levensbeschouwelijke kentekens werd een compromis bereikt. Scholen zullen zelf kunnen kiezen of ze dat toelaten. Het lerarenkorps moet diverser. De stad gaat op zoek naar meer mannen en meer allochtone leerkrachten.

Ook het politiekorps gaat op zoek naar meer diversiteit. Wijkagenten zullen meer voet- en fietspatrouilles uitvoeren.

De nummerplaatcamera’s zullen voortaan ook gebruikt worden voor het opsporen van geseinde en onverzekerde voertuigen. De beelden zullen ook gebruikt kunnen worden als bewijsmateriaal bij misdrijven of ongevallen.

Het Designmuseum, het ICC, het Gravensteen en het Operagebouw worden verbouwd. De stad wil voor de opera het aanpalend rechtbankgebouw kopen en dat meenemen in het dossier. De Floraliënhal in het Citadelpark wordt een ruimte voor beeldende kunst en podiumkunst.

De stad zoekt een extra plek om openluchtzwemmen mogelijk te maken en de Blaarmeersen krijgen een opwaardering.

De Winterfeesten worden een week ingekort. Ook voor andere evenementen in het centrum moet eerst afgewogen worden of ze niet te veel overlast veroorzaken.

De organisatoren van de Gentse Feesten hebben niet langer 100% garantie op hun plein. Er komt een evaluatieprocedure en er worden meerjarige overeenkomsten afgesloten. Geopend blik wordt verboden op de feesten.

Worden niet vermeld

Eigenaardig genoeg zijn er ook aan aantal oude stokpaardjes op stal gezet.

Gent als meest kindvriendelijke stad

Het was één van de meest gehoorde zinnen van de voorbije zes jaar. Gent zou de meest kindvriendelijke stad van Vlaanderen worden. Die ambitie lijkt opgeborgen, al wil Gent nog wel Europese Jeugdhoofdstad zijn in 2024.

De rosse buurt

Van de rosse buurt verhuizen is geen sprake meer. Wel wil het stadsbestuur de overlast nog beter in kaart brengen.

Knips

Het woord knips komt geen enkele keer voor in het document.

Betonstop

De betonstop wordt niet vermeld in het document. Tot ergernis van het Gentse Milieufront dat het een gemiste kans noemt.
4 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • dol de peeze

  Er zal weinig gebeuren dus. Veel mooie beloftes, maar ik denk dat er weinig zal van uitegevoerd worden. Iets doen tegen het afval en plasticzakjes zal weinig uithalen, men zal moeilijk kunnen bewijzen wie waar en hoe. De zaken boetes opleggen hiervoor is gewoon van de pot gerukt, zij kunnen er niet aan doen dat de gebruiker te dom is om het in de vuilbak te gooien. Gaan we vanaf nu ook messenmakers veroordelen als de gebruikers hun echtgenoot ermee dood steken?

 • Dominique Verbuyst

  Eindelijk gaan die plastieken zakken verboden worden en lichtvervuiling ook aanpakken aub. Nachtverlichting oa in winkels verbieden en ook 1 lichtschakelaar per verdiep in bedrijven is enorm milieuonvriendelijk. Parkings nog duurder maken, auto meer belasten, openbaar vervoer goedkoper maken.

 • Marc Sierens

  Juist Willy,zo komt er het nooit uit te zien,dat ze eens beginnen met het heropvoeden van bepaalde volkeren in bepaalde buurten zodat het sluikstorten al wordt aangepakt,die groepen mensen doen niets,ze werken niet laten de boel verloederen en krijgen dan een sociale woning aangeboden die ze dan ook uitleven,bedankt stadsbestuur om het zover te laten komen.

 • Willy De Gieter

  Nee dus, dit is niet Gent binnen zes jaar. Dit is een utopie, een illusie en een waanbeeld dat de politiek als een rad voor de ogen van zijn bewoners draait. En binnen zes jaar is Gent nog meer verloederd dan nu. Zet dat plaatje binnen zes jaar nog eens in de krant met als titel: dit is Gent zoals het zes jaar geleden werd voorgesteld door de politiek.