Voorrang aan vrouwen, maar Gilbert eerst

OUD-BURGEMEESTER TEMMERMAN (SP.A) KRIJGT PLEIN OP TONDELIERSITE

De Tondeliersite aan de Gasmeterlaan, waar Gilbert Temmerman (foto boven) zijn plein krijgt.
Wannes Nimmegeers De Tondeliersite aan de Gasmeterlaan, waar Gilbert Temmerman (foto boven) zijn plein krijgt.
"Ik ben blij dat ik wijlen Gilbert Temmerman kan eren door een plein naar hem te vernoemen", zegt burgemeester Termont. "Het is wat ik graag nog wilde realiseren, want hij heeft veel voor onze stad gedaan." Nochtans geeft Gent voorrang aan vrouwen, bij het kiezen van straatnamen. Er bestaat immers een enorme wanverhouding: 94 Gentse straten zijn vernoemd naar een vrouw tegenover 519 naar een man.

Oud-burgemeester Gilbert Temmerman krijgt op de nog aan te leggen Tondeliersite (tussen de Gasmeterlaan en de Blaisantvest) een plein naar hem vernoemd, en meteen ook een aansluitend wandelpad en doorgang. Temmerman overleed in 2012, hij werd 83. Hij was burgemeester van Gent van 1989 tot 1994. Burgemeester Termont is trots dat hij in zijn laatste jaar zijn partijgenoot nog die eer kan betuigen. "Gilbert heeft heel veel voor Gent gedaan. Hij verdient zijn plein."


Toch kan je een straat of plein niet zomaar naar gelijk wie vernoemen, zo blijkt. "Een decreet bepaalt hoe straatnamen worden gegeven", klinkt het bij de bevoegde stadsdienst. "Zo is wettelijk bepaald dat bij een nieuwe straat eerst moet worden gekeken of er een passend toponiem is, een plaatsnaam dus uit het verleden die aan de nieuwe straat gelinkt kan worden. Het Stadsarchief houdt zich daarmee bezig."

Voor het Jan Hoetplein was het niet lang zoeken waar dat zou komen: aan het SMAK.
Wannes Nimmegeers Voor het Jan Hoetplein was het niet lang zoeken waar dat zou komen: aan het SMAK.

Wanverhouding

"Is er geen geschikt toponiem, dan kan een persoonsnaam, op voorwaarde dat die persoon overleden is. Alleen voor het koningshuis geldt die regel niet. Gent kiest er resoluut voor om liefst een vrouwennaam te geven. Er is immers een enorme wanverhouding tussen het aantal mannen- en het aantal vrouwenstraatnamen. Gelukkig is daar de laatste jaren verandering in gekomen. In 8 jaar tijd is het aantal vrouwenstraatnamen verdubbeld. In januari 2009 waren er 47 straten naar een vrouw vernoemd, in januari 2017 waren dat er al 94. Maar tegenover de 519 'mannenstraten' is dat nog steeds een grote minderheid: 18,1% tegenover 81,9%." Gent telt bijna 2.800 straten, de toponiemen vormen dus met voorsprong de grootste groep.


Als Gent voorrang geeft aan vrouwen, waarom krijgt Gilbert Temmerman dan wél plots een straatnaam? "De namen worden ook niet zomaar gegeven. Liefst hebben we een link tussen de naam en de locatie. Zo komt er op de Tondeliersite een Koen Blieckplein. Het straatnaambordje is er al, het plein nog niet. Koen Blieck was een pastoor in de Rabotwijk en een pionier in het intercultureel samenleven. Hij was erg gekend en geliefd. Hij overleed in 2015, en het was snel duidelijk dat zijn naam aan de wijk verbonden moest worden. Zijn plein vormt de verbinding tussen de huidige Rabotwijk en de toekomstige Tondeliersite. Gilbert Temmerman en Koen Blieck waren goed bevriend. Dus vonden we het mooi dat de twee nieuwe pleinen die vlak bij elkaar zullen liggen, de naam van twee vrienden zullen dragen."

Joost De Bock

Geen verwarring

Temmerman springt daarbij wel over Placide Depaepe (CVP-burgemeester van 1977 tot 1982) en Jacques Monsaert (CVP-burgemeester van 1983 tot 1988). "Ook hun namen staan op de lijst voor straatnamen, maar er was nog geen gepaste locatie." Voor Walter De Buck en Jan Hoet was het heel snel duidelijk dat zij een plein zouden krijgen, en waar dat zou komen. Al moet ook altijd rekening gehouden worden met 'gelijkluidende namen'. Er mag geen verwarring ontstaan voor de hulpdiensten.