Voor het eerst digitaal inschrijven in stedelijk buitengewoon basisonderwijs

Voor het eerst moeten ouders hun kind digitaal inschrijven in het buitengewoon basisonderwijs van de Stad Gent.
Stad Gent Voor het eerst moeten ouders hun kind digitaal inschrijven in het buitengewoon basisonderwijs van de Stad Gent.
Vanaf donderdag 28 mei 2020 om 9 uur kunnen ouders hun kind inschrijven voor het stedelijk buitengewoon basisonderwijs. Door de coronamaatregelen verlopen de inschrijvingen voor het eerst digitaal. Inschrijven kan via de website van de school in kwestie.

School bezoeken kan op afspraak

Door het coronavirus zijn alle fysieke inschrijvingen op de scholen opgeschort tot en met 31 augustus. Daardoor verlopen de inschrijvingen voor het stedelijk buitengewoon basisonderwijs voor het eerst digitaal. De inschrijvingen starten op donderdag 28 mei vanaf 9 uur. Ouders kunnen hun kind inschrijven via een inschrijvingsformulier op de websites van de stedelijke scholen. Dat is niet vrijblijvend, het formulier vervangt het inschrijven op de school zelf.

Voor de andere onderwijsnetten nemen de ouders best contact op met de scholen in kwestie. Ook zij starten met de inschrijvingen op 28 mei om 9 uur. “Ouders die de school graag eerst een bezoekje brengen, kunnen dat doen op afspraak. Voldoende afstand bewaren van elkaar is daarbij de boodschap”, aldus schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen).

Aanbod Stedelijk Onderwijs Gent

Het stedelijk Onderwijs Gent biedt verschillende types buitengewoon basisonderwijs aan:

- de basisscholen Het Kompas en De Octopus: type basisaanbod (voor leerlingen met diverse ernstige leermoeilijkheden)

- basisschool Zonnepoort - Zonnewijzer: type 2 (kinderen met een verstandelijke beperking)

- Freinetschool De Sassepoort - Spoor 9: type 3 (kinderen met een emotionele of gedragsstoornis) en type 9 (normaal begaafde kinderen met een autismespectrumstoornis)

- Ziekenhuisschool Stad Gent: type 5 (kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis, residentiële setting of verblijven in een preventorium).

Enkel de Ziekenhuisschool werkt niet met digitale inschrijvingen.

Inschrijvingsverslag

Het buitengewoon onderwijs is er voor kinderen die speciale hulp nodig hebben door een beperking of door leer- of opvoedingsmoeilijkheden. Om een kind in te schrijven, is een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig. Dit inschrijvingsverslag wordt opgesteld door een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en vermeldt welk type buitengewoon onderwijs het meest geschikt is voor het kind.