Volvo ontslaat 9 arbeiders na (kleine) actie

WERKNEMERS LEGDEN WERK STIL OM WERKDRUK EN ONVEILIGHEID AAN TE KLAGEN

In september vorig jaar legden de arbeiders bij Volvo het werk neer bij een grote staking.
Foto James Arthur In september vorig jaar legden de arbeiders bij Volvo het werk neer bij een grote staking.
Een 70-tal arbeiders van Volvo Cars hebben woensdag het werk gedurende twee uur neergelegd. Ze protesteerden daarmee tegen een aantal problemen qua veiligheid en werkdruk op de werkvloer. Als antwoord zette Volvo negen arbeiders op staande voet op straat. "Er heerst een klimaat van angst bij Volvo", klinkt het.

Woensdagochtend weerklonk om 7.00 uur in de Volvo fabriek een luid alarm. Meestal wil dat zeggen dat iemand aan de lopende band niet kon bijbenen en dat alles stilvalt om die handeling op tijd gedaan te krijgen. Maar de band bleef stil. Zo'n 70 arbeiders weigerden verder te werken waardoor de hele fabriek stil kwam te liggen.


"Er zijn een aantal problemen die al aanslepen sinds de grote staking van september. Het gaat dan om de hoge werkdruk, maar ook om afspraken over veiligheid. Er zijn momenteel bijvoorbeeld veel onafgewerkte wagens door ontbrekende onderdelen en die wagens worden her en der in de fabriek gestald. Dat is een heel onveilige situatie. Er wordt ook gewag gemaakt van een gebrek aan respect naar het personeel toe. De meeste arbeiders hebben aan hun werkplek een touw waar ze aan kunnen trekken wanneer ze niet tijdig klaar zijn. Daardoor valt de band stil en er weerklinkt een zeer luid alarm doorheen heel de fabriek. De teambegeleiders staan onder druk om die situatie meteen te neutraliseren. Vaak wordt de band weer op gang gebracht nog voor het probleem is opgelost", zegt Brecht Bruynsteen van PVDA Automobiel.


Om 9.15 uur gingen de meesten weer aan de slag. De directie besliste echter om een voorbeeld te stellen. Negen stakers werden op staande voet ontslagen. Het gaat om acht arbeiders van Volvo zelf en één iemand die werkte voor een externe firma.

Geen oplossing

"Nochtans hebben deze mensen enkel een nijpende toestand willen aankaarten die al herhaaldelijk werd aangekaart, maar waar maar geen oplossingen voor gevonden werden. Het stakingsrecht wordt door het bedrijf volledig genegeerd."


Bij de ontslagen werknemers zijn enkele mensen met een lange staat van dienst. Het ontslag is er één op staande voet, maar met een ontslagvergoeding.


Bij Volvo Cars wenst men geen commentaar te geven op de ontslagen. Mark De Mey is wel bereid om uitleg te geven bij de actie. "Het was een staking in een deel van de fabriek. Aanvankelijk konden de meeste mensen nog wel doorwerken, maar de band is uiteindelijk toch volledig stilgevallen. Het ging om een spontane actie die niet heel erg gecoördineerd leek. Echt concrete eisen stelden de actievoerders niet, maar ze stelden wel dat er te weinig resultaat was bij de onderhandelingen over tegemoetkomingen naar het personeel die sinds september aan de gang zijn. Die lopen trouwens nog steeds, maar door externe factoren lopen die vertraging op."