UGent verlengt lessen op afstand tot einde van het semester

UGent verlengt lessen op afstand tot het einde van het semester.
Maryse Willems UGent verlengt lessen op afstand tot het einde van het semester.
Het bestuur van de Gentse universiteit heeft besloten om afstandsonderwijs te voorzien tot het einde van het semester.

De komende dagen zal de Gentse universiteit nadenken over de concrete organisatie van dat afstandsonderwijs. Zaken zoals permanente evaluaties en examens worden verder uitgewerkt. Eerder werd beslist dat het verplaatsen van vakken en het wijzigen van vakinhouden zoveel mogelijk vermeden zal worden. Voor de practica van het tweede semester zullen alternatieve opdrachten worden uitgewerkt. Studenten die problemen ondervinden om hun masterproef verder af te werken, kunnen speciale regelingen treffen. Stages kunnen enkel vanop afstand doorgaan, al dan niet aangevuld met alternatieve stageopdrachten.

“We beseffen dat het geheel van deze beslissingen voor alle UGent’ers grote gevolgen heeft”, zegt Rector Rik Van de Walle. “We hebben met z’n allen dus nog een stevige tocht voor de boeg. Als we elkaar blijven aanmoedigen, helpen en ondersteunen zoals we dat de voorbije dagen deden, moet het ons lukken om die tocht tot een goed einde te brengen. Gemakkelijk wordt het niet. Maar moeilijk kan óók.”