Tunnel, Park&Rides of gewoon laten staan?

PARTIJEN GEVEN HUN TOEKOMSTVISIE VOOR DE B401

De verschillende partijen hebben elk hun eigen visie over de toekomst van de B401.
Foto Gianni Barbieux De verschillende partijen hebben elk hun eigen visie over de toekomst van de B401.
Tijdens het kopstukkendebat van de Ledebergse Feesten schenen de verschillende partijen hun licht op de toekomst van Ledeberg en vooral ook op die van de fly-over. Al tijdens de vorige verkiezingen werd de B401 een thema. Dit jaar hebben alle partijen hun eigen plan voor de toegangsweg van de stad.

Sp.a-Groen: "Afbreken en Park&Rides"


Het rood-groen kartel zit in het kamp dat de fly-over wil afbreken. Dat zal niet gaan zonder toestemming van Vlaanderen, want de fly-over is een gewestweg. "De beste oplossing is een afbraak met park & rides in de omgeving waar de fly-over staat. Van daar kan men dan openbaar vervoer nemen naar de stad", zegt Sara Matthieu van Groen. "Dat zal heel wat geld kosten, maar de stad zal er enorm veel nieuwe ruimte mee krijgen voor parken.


In het verleden heeft mobiliteitsschepen Watteeuw al geopperd dat er zelfrijdende busjes langs het traject van de fly-over zouden kunnen rijden naar de Park & Rides. Hij zegt ook dat het opheffen van de weg geen onoverkomelijk probleem kan zijn.


Open Vld & CD&V: "Tunnel tot aan


de Zuid"


Het was zes jaar geleden toen Matthias De Clercq als eerste kwam met het plan om de fly-over weg te halen. Daar blijft hij bij. "Mijn voorstel is om de fly-over weg te doen en die weg via een tunnel tot aan de Zuid te laten lopen. Daar creëren we 1.000 extra plaatsen aan parking Zuid. Zo kan men nog wel via die weg de stad in rijden, maar het zal niet meer nodig zijn omdat er toch massa's parkeerplaats pal aan het centrum. De plek waar de fly-over stond, wordt dan een groot Gents Central Park. Dat kan een enorm mooi verhaal worden voor Gentenaars, handelaars en bezoekers van de stad."


CD&V sluit zich aan de plannen van Open Vld. In hun programma spreken ze over een aantakking op de E40, een rechtstreekse inrit naar parking Zuid en een uitbreiding van het Zuidpark.


N-VA: "Viaduct niet afbreken"


De N-VA is de enige van de grote partijen die opteert om de B401 gewoon te laten staan. "Over het viaduct van de E17 in Gentbrugge zijn we het allemaal eens dat daar een nieuwe oplossing moet komen. Alle partijen hebben samen een initiatief genomen in die richting", legt Gert Robert van N-VA uit. "Maar voor de B401 liggen de kaarten anders. Volgens ons is er geen draagvlak om de fly-over af te breken. Uit de omliggende buurt horen we weinig protesten of klachten. In plaats van alle aandacht naar de B401 te trekken, kiezen we voor een 'Masterplan Gentse Mobiliteit' met daarin onder andere de Dampoort, het E17-viaduct, en de Sifferverbinding. Alleen zo kan men de verkeersknoop oplossen."