Tot eind deze week gratis parkeren

GEEN REGELS, GEEN BOETES OP GASMETERLAAN EN NIEUWEVAART

Parkeren op de Gasmeterlaan en Nieuwevaart: eind deze week moet er duidelijkheid zijn.
Foto James Arthur Parkeren op de Gasmeterlaan en Nieuwevaart: eind deze week moet er duidelijkheid zijn.
Deze week mag je gratis parkeren langs het water aan de Nieuwevaart en de Gasmeterlaan. Strikt genomen mag het niet volgens de wegcode, maar in Gent wordt dat al 50 jaar gedoogd. Tot de politie plots waarschuwingen uitdeelde, zonder medeweten van de stad. "Samen met de korpschef bereiden we een oplossing voor tegen eind deze week", zegt burgemeester Termont.

Het regende boze reacties toen honderden automobilisten afgelopen weekend een waarschuwing van de politie vonden onder de ruitenwisser van hun geparkeerd voertuig op de Gasmeterlaan en de Nieuwevaart. Daar wordt sinds jaar en dag geparkeerd, maar plots vonden de flikken dat de plaatsen langs het water officieel 'een verhoogde berm binnen de bebouwde kom' zijn, en dat je daar dus niet mag staan. Noch wegbeheerder AWV, noch het mobiliteitsbedrijf, noch het stadsbestuur zelf waren op de hoogte van de actie van de politie.


Al blijkt dat ook niet helemaal waar. Achter de schermen wordt al langer gediscussieerd over die specifieke plek. Het Agentschap Wegen en Verkeer, die daar verantwoordelijk is, wil op alle gewestwegen dwarsparkeren weghalen wegens te gevaarlijk. Die vraag is al in 2016 aan de stad Gent gesteld. Maar het stadsbestuur ziet het niet zitten om al die plaatsen gewoon te schrappen. Het gaat om een 700-tal parkeerplaatsen in dicht bevolkte wijken. Er is nergens een alternatief, noch in de Rabotwijk, noch in de Bloemekeswijk. Dus ondernam de stad geen actie, en werd de situatie blauw-blauw gelaten. Veel mensen die daar parkeren, nemen braaf een parkeerticket aan de overkant van de straat, want langs de huizen parkeren mag wel, dus staan parkeermeters. En iedereen werd met rust gelaten. Tot de actie van de politie afgelopen weekend. Nu moet dus duidelijkheid komen.


"Ik heb overlegd met de korpschef van de politie", zegt burgemeester Termont. "We hebben een oplossing uitgewerkt die ik nu nog met mobiliteitsschepen Watteeuw en de rest van het college moet bespreken. Ik heb alvast gevraagd voorlopig geen boetes uit te schrijven." Eind deze week wordt de oplossing verwacht. Ofwel komt er een echt parkeerverbod - want nu is dat helemaal niet duidelijk - ofwel komt er een expliciete toelating om te parkeren.

Far West

Ondertussen is de hele zone een beetje de Far West. Er zijn immers geen regels van toepassing. Omdat het technisch gezien klopt dat je daar niet mag staan, hoef je ook niet te betalen voor een parkeerplaats. Het zijn immers geen parkeerplaatsen. Een GAS-boete uitschrijven telt daar dus niet. Enkel de parkeerovertreding mag beboet worden door de politie, maar de burgemeester heeft dus gevraagd dat voorlopig niet te doen. Gent heeft er dus - alvast voor een paar dagen - een gigantische zone met gratis parkeerplaatsen bij.