Student van het Jaar Nicky Vandeghinste voert in haar vrije tijd onderzoek naar het welzijn van UGent-studenten: “Op school ben ik zelf gepest”

Studente van het Jaar 2020 Nicky Vandeghinste (26) kreeg een boeket bloemen, al was dat door de coronamaatregelen niet peroonlijk uit handen van de schepen.
WVO Studente van het Jaar 2020 Nicky Vandeghinste (26) kreeg een boeket bloemen, al was dat door de coronamaatregelen niet peroonlijk uit handen van de schepen.
Nicky Vandeghinste (26), studente Conflict & Development, is verkozen tot ‘Student van het Jaar 2020'. Als studentenvertegenwoordiger binnen de Gentse Studentenraad voerde ze onderzoek naar het mentale welzijn van studenten aan de Universiteit Gent, en plaatste dit thema zo bovenaan de agenda. Dit jaar werd de Student van het Jaar voor het eerst door een vakjury gekozen.

Nicky Vandeghinste behaalde een Master Bestuurskunde en Publiek Management en is nu bezig met een Master Conflict & Development. Opvallend is dat ze het onderzoek naar het mentale welzijn van UGent-studenten geheel in haar vrije tijd uitvoerde, hoewel de studie het niveau haalt van “een bijzonder goede masterproof waar ze perfect een academisch artikel uit zou kunnen halen”, stelde schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) op de uitreiking.

Mentale gezondheid

Uit het onderzoek bleek onder meer dat studenten hun mentale gezondheid niet erg bespreekbaar vinden, en dat ze een hoge studiedruk ervaren. Vandeghinstes inspanningen hebben rechtstreeks geleid tot directe initiatieven voor studenten aan de universiteit zelf. Op nationaal niveau ijvert Nicky met de Gentse Studentenraad ook voor de anonieme terugbetaling van psychologen voor studenten, en voor meer bekendheid van bestaande diensten zoals het JAC, Overkop en Tejo.

Volgens de vakjury heeft de laureate een belangrijk aandachtspunt onherroepelijk op de agenda geplaatst. De jury lauwert ook “de professionaliteit waarmee ze haar rapport naar de buitenwereld en naar de pers communiceerde”.

De eerste stappen voor mijn onderzoek dateren al van 2014-2015. Toen bestond een initiatief als Rode Neuzen Dag nog helemaal niet

Nicky Vandeghinste

“De eerste stappen voor mijn onderzoek dateren al van 2014-2015”, vertelt Nicky Vandeghinste. “Toen bestond een initiatief als Rode Neuzen Dag nog helemaal niet. Vroeger ben ik op school gepest en dat was geen fijne periode. Geen enkele jongere zou ongelukkig mogen rondlopen. Toen ik actief werd voor de Vlaamse Jeugdraad en de vraag kreeg waarrond ik wilde werken, was de keuze snel gemaakt. Ik heb toen al onderzoek gedaan bij zo’n 1.200 jongeren. Voor de Gentse Studentenraad heb ik dit onderzoek nog eens overgedaan, bij 4.000 respondenten. Dat is een aantal waar je al iets mee kunt doen.” 

(Lees verder onder de video)

Taboe

Belangrijkste werkpunten zijn de hoge prestatiedruk, betere communicatie over mogelijke hulplijnen voor mentale steun en het doorbreken van het taboe. “Uit mijn bevraging bleek dat veel studenten hun mentale noden minimaliseren, denkend dat andere er wel erger aan toe zijn dan zijn. Ook blijkt dat het voor bepaalde groepen jongeren, bijvoorbeeld holebi’s en jongeren met een migratieachtergrond, niet eenvoudig is om thuis te bespreken dat ze zich neerslachtig of depressief voelen. Dit bleek ook uit de focusgroepen die ik georganiseerd heb.”

Vandeghinste werkt niet alleen rond mentale gezondheid. Ze ijvert er met haar collega-studentenvertegenwoordigers ook voor dat kritische studenten een actieve rol opnemen binnen hun instelling voor hoger onderwijs. 

(Lees verder onder de foto)

Nicky Vandeghinste (uiterst rechts) met de andere 5 kandidaten voor Student van het Jaar 2020, stuk voor stuk ondernemende en creatieve jongeren.
WVO Nicky Vandeghinste (uiterst rechts) met de andere 5 kandidaten voor Student van het Jaar 2020, stuk voor stuk ondernemende en creatieve jongeren.

Nieuwe aanpak verkiezing ‘Student van het Jaar’

Voor het eerst werd de ‘Student van het Jaar’ verkozen door een vakjury, die de nominaties beoordeelde. Deze jury bestond uit twee vertegenwoordigers van de Jeugdraad, twee vertegenwoordigers van het Gentse Studentenoverleg, de winnares van de vorige editie en twee studentenambtenaren.

Doel van de verkiezing ‘Student van het Jaar’ is om een straffe student in de bloemetjes te zetten. Dat kan op alle mogelijke gebieden zijn: studenten die hun studies combineren met topsport, met ondernemerschap of werken, met ouderschap, met creativiteit, met sociale engagementen, ...

JACOverkopTajo