Steeds meer patiënten kunnen FPC verlaten: psychiatrisch centrum ziet uitstroom verdriedubbelen

Ruben van den Ameele, hoofd van de supportieve zorglijn in het Forensisch Psychiatrisch Instituut, noemt de evolutie positief
James Arthur Ruben van den Ameele, hoofd van de supportieve zorglijn in het Forensisch Psychiatrisch Instituut, noemt de evolutie positief
Het FPC in de Wondelgemse Meersen legt opmerkelijke cijfers voor. In 2018 mochten liefst 60 patiënten de instelling verlaten. Het merendeel verhuist naar een gespecialiseerde instelling, slechts één iemand werd echt in vrijheid gesteld.

Het FPC, zeg maar de psychiatrische zorginstelling voor geïnterneerde gevangenen, komt op kruissnelheid. Na een voorzichtige start in de eerste jaren na de opstart van FPC Gent, kwam de uitstroom in de loop van 2018 in een stroomversnelling terecht. Sinds de start in 2015 konden 97 patiënten de instelling verlaten, 60 daarvan vorig jaar. “Dat is zonder twijfel te danken aan de uitgebreide inspanningen op vlak van aanmeldingen, van de behandelende teams, de diverse initiatieven op beleidsniveau om de uitstroom-drempel te verlagen én het engagement van de federale en Vlaamse overheid met betrekking tot de doelgroep”, klinkt de verklaring bij het FPC-team.

In 2018 mochten dus 60 patiënten de instelling verlaten, of ongeveer 3 patiënten per twee weken. Dat wil echter niet zeggen dat ze gewoon de deur uitstappen, integendeel. Het overgrote deel van de patiënten komt in de reguliere zorg terecht, in gespecialiseerde instellingen. Van alle 97 mensen die de instelling sinds 2015 mochten verlaten, is slechts één iemand echt in vrijheid gesteld. Eén iemand keerde terug naar zijn land van herkomst. Twee patiënten verblijven nu in een rusthuis, 7 in een ‘longstay afdeling’. 29 mensen kwamen terecht in een medium security afdeling, 11 naar een VAHP-voorziening (een voorziening van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). 20 mensen wonen nu in een algemeen psychiatrisch ziekenhuis, 15 in een gespecialiseerd centrum voor seksueel delinquenten, en nog eens 11 re-integreren in de samenleving binnen een ambulant parcours.

“Bovenstaande evolutie kan als gunstig beschouwd worden en geeft zowel de resultaten van de intensieve behandeling die in FPC Gent geboden wordt, als van het engagement dat door de overheid werd genomen weer”, klinkt het. Ruben van den Ameele, hoofd zorglijn, vult aan: “Het zal een belangrijke uitdaging blijven om alle schakels binnen het forensisch-psychiatrisch zorgcircuit op elkaar afgestemd te krijgen, zodat blijvend een doorstroom doorheen het zorglandschap gecreëerd, en ‘dichtslibbing’ vermeden wordt.”

In het FPC Gent is plaats voor 264 mannelijke patiënten die omwille van een psychische stoornis strafbare feiten hebben gepleegd maar niet thuishoren in een gevangenis. Ze hebben hoge nood aan beveiliging. De behandeling van de patiënten is erop gericht de risicofactoren te verminderen en de kans op recidive te verkleinen. Het uiteindelijke doel van de behandeling is dat de patiënten op een veilige en verantwoorde manier terugkeren naar de maatschappij, hetzij naar een minder beveiligde omgeving.

Het FPC Gent in de Wondelgemse Meersen.
repro Erik De Troyer Het FPC Gent in de Wondelgemse Meersen.1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Ward wyffels

    Mits een goede omkadering en opvolging zullen patiënten met een verstandelijke beperking en een gerechterlijk verleden nu de kans krijgen om zich opnieuw te integreren in de maatschappij. Strikte afspraken tussen probatiediensten en de voorzieningen zullen noodzakelijk zijn.