Steeds meer gierzwaluwen aan de Voorhavenlaan. Wie helpt mee deze bijzondere vogels in de gaten houden?

Een gierzwaluw duikt een ingebouwde nestkast binnen.
RV / Locus Een gierzwaluw duikt een ingebouwde nestkast binnen.
Aan de Voorhavenlaan aan de Muide hangen een 50-tal nestkasten voor gierzwaluwen, en de meeste daarvan zijn bewoond. Gierzwaluwen zijn heel bijzondere vogels, maar hun aantal kelderde, omdat hun nestmogelijkheden verdwenen. Projectontwikkelaar Locus bouwt nu nestkasten, met succes. Nu zoeken ze mensen die mee willen helpen de beestjes in de gaten te houden, onder meer via de webcams in 10 van de nesten.

Gierzwaluwen zien eruit als zwaluwen, maar zijn eigenlijk meer verwant aan kolibries. Het meest bijzondere aan de gierzwaluw: deze vogel vliegt altijd, dag en nacht. Alleen om te broeden zit het beestje neer. “Het zijn echte stadsvogels”, weet Ann Van Gysel, bioloog en projectontwikkelaar. “Ze nestelen in kieren en spleten. Maar omdat er steeds meer gerenoveerd wordt en de moderne huizen geen spleten en kieren meer hebben, kelderde het aantal gierzwaluwen.”

Locus renoveerde aan de Voorhavenlaan onder meer de bekende loodsen, maar ook nog andere gebouwen. Daar worden nu steevast nestkasten voor gierzwaluwen bij voorzien, ingewerkt in de muren, of aan de buitenkant. “Met succes, want al meteen het eerste jaar hadden we bewoners”, zegt Van Gysel. “Gierzwaluwen komen elk jaar terug naar hetzelfde nest. Verdwijnt dat nest, dan vinden de koppeltjes elkaar nooit terug. Intussen hebben we al 50 nestkasten, en in 10 daarvan hebben we camera’s gehangen, want er is nog veel te leren over deze vogels.”

Vogelliefhebbers gezocht

Nu zoekt Van Gysel hulp. “We hebben vogelliefhebbers nodig voor 3 taken”, zegt ze. “Mensen die op de computer de webcams willen in de gaten houden, en noteren wat de dieren doen. Hoeveel de jongen gevoederd worden, hoe lang de ouders wegblijven, dat soort dingen. Ten tweede zoeken we mensen die tijdens het wandelen in de buurt in de gaten willen houden of de nestkasten al dan niet bewoond zijn. En dan is er nog een taak voor gevorderden. Er zijn ook gierzwaluwen in de buurt die nog op andere plekken dan de kasten nestelen. We willen weten waar die zitten en hoeveel dat er zijn.”

Ondertussen woedt aan de Voorhavenlaan al een kleine territoriumstrijd. “Ook de stadsmussen hebben de nestkasten ontdekt”, lacht Van Gysel. “En hun broedseizoen start vroeger dan dat van de gierzwaluw. Als de gierzwaluwen toekomen aan ‘hun’ nest, en dat blijkt ingepikt door mussen, dan kunnen er stevige gevechten ontstaan. Misschien moeten we in de toekomst dus ook maar iets doen voor de stadsmussen. Maar dat is dus ook belangrijk voor onze vogelspotters: als ze een kast zien die bewoond is, moeten we zeker weten of het echt gierzwaluwen zijn die er huizen.”

Wie wil helpen kan mailen naar gierzwaluwen@voorhaven.be. Alle info over de beestjes, en ook de live beelden uit de nestkasten kan je vinden via www.gierzwaluwen.be.

In de dakgoot zitten ingebouwde nestkasten voor gierzwaluwen.
RV / Locus In de dakgoot zitten ingebouwde nestkasten voor gierzwaluwen.