Stad opent drie buurtsporthallen in 2019

SPORTINFRASTRUCTUUR MOET TOEGANKELIJKER ZIJN VOOR BUURTBEWONERS

Impressie van hoe de nieuwe buurtsporthal aan de Oude Dokken er zal uitzien.
Foto repro Wannes Nimmegeers Impressie van hoe de nieuwe buurtsporthal aan de Oude Dokken er zal uitzien.
De Stad Gent opent de komende jaren drie buurtsporthallen: aan de Oude Dokken, de Tondeliersite en in Ledeberg. Met de nieuwe infrastructuur wil de stad inspelen op de stijgende groep Gentenaars die sporten buiten clubverband. "Een vast aantal uren in de nieuwe sporthallen zal exclusief gereserveerd worden voor buurtbewoners", zegt schepen van Sport Resul Tapmaz (sp.a).

Gentenaars die spontaan een uurtje willen sporten in een sporthal in hun buurt moeten vandaag vaak geduld oefenen voor ze een zaaltje kunnen vinden in een stedelijke sporthal. Door het hoge aantal sportclubs zitten de uurroosters van de bestaande infrastructuur al maanden op voorhand goed gevuld.


Door in te zetten op buurtsportinfractuur, zowel de toekomstige hallen als kleine buurtinitiatieven, wil de stad inspelen op een groeiende nood. Zo installeerde stad de afgelopen jaren bijvoorbeeld een schaaktafel in het Zuidpark, tafeltennistafels in verschillende parkzones en een voetbalkooi in Nieuw-Gent. "Mensen sporten steeds vaker individueel, flexibel en graag dicht bij huis", vertelt schepen Resul Tapmaz. "De uitbreiding van de infrastructuur biedt daar een antwoord op."

Gedeeld gebruik

In de Tondelierwijk opent in september volgend jaar de eerste gloednieuwe buurtsporthal de deuren. De nieuwe sporthallen aan de Oude Dokken en in Ledeberg volgen in de tweede helft van 2019. In Ledeberg komt de buurtsporthal er op expliciete vraag van de buurt, die aangaf over te weinig sportmogelijkheden te beschikken. De andere twee buurtsporthallen komen bij stadsontwikkelingsprojecten.


"Zowel aan Tondelier als de Oude Dokken komen heel wat extra woningen, ook extra sportfaciliteiten moeten dus worden voorzien. Voor de buurtsporthallen mikken we op gedeeld gebruik: scholen uit de buurt en lokaal verankerde clubs zullen er gebruik van maken. Voor de buurtbewoners reserveren we exclusief een vast aantal uren. Zo mikken we op een optimale bezettingsgraad", zegt Tapmaz.

Betrokkenheid stimuleren

De stedelijke sportdienst is momenteel volop bezig met de opmaak van een beheersysteem voor de nieuwe sporthal in de Tondelierwijk. Via een samenwerking met vzw Jong wil de stad sporten laagdrempelig maken voor kwetsbare buurtbewoners en de betrokkenheid van buurtbewoners stimuleren om het beheer en aanbod in de sporthal mee te helpen voorzien.


Als sociaal regisseur begeleidt Davy Van Den Heede een voetbalproject dat jongeren en volwassenen samenbrengt in de Rabotwijk en dat straks verhuist naar de nieuwe buurtsporthal Tondelier. "Tot nu werd er gevoetbald op de tijdelijke invulling 'De Site', maar aangezien die in de toekomst verdwijnt, dreigde ook het voetbalproject in het water te vallen. Door de bouw van de nieuwe buurtsporthal zullen de deelnemers kunnen blijven sporten in hun omgeving zonder dat ze de drempel moeten nemen om zich bij een club aan te sluiten."