Stad en Natuurpunt gaan oorspronkelijk landschap Bourgoyen in ere herstellen: “Goed nieuws voor vogels en vleermuizen”

De stad en Natuurpunt gaan het oorspronkelijke landschap van de Bourgoyen herstellen.
Wannes Nimmegeers De stad en Natuurpunt gaan het oorspronkelijke landschap van de Bourgoyen herstellen.
Om het oorspronkelijke open meersenlandschap Bourgoyen-Ossemeersen te herstellen, wordt het Valkenhuisbos deze zomer gerooid. De verandering zal de water- en weidevogels ten goede komen. Het verdwijnen van de bomen wordt in het gebied zelf gecompenseerd door het aanplanten van nieuw bos.

Met zijn 220 hectare is de Bourgoyen-Ossemeersen één van de grootste natuurpolen op Gents grondgebied. Het Valkenhuisbos, aan de Valkenhuisweg in Drongen, ligt midden in dit gebied en is in totaal in totaal 4,88 hectare groot. Het bos bestaat uit dennen, sparren, lorken en populieren, in 1965 aangeplant door de toenmalige particuliere eigenaar. Meer dan de helft van het bos bestaat uit lorken en sparren, die ondertussen dood zijn door de letterzetter, een kever die vooral naaldbomen aantast. Ook de resterende bomen dreigen ten prooi te vallen aan de kever.

Herstel van het landschap

Het verwijderen van het Valkenhuisbos is één van de maatregelen die voorzien is in het beheerplan dat opgemaakt werd door de Groendienst van de stad Gent, experten van Natuurpunt en verschillende andere spelers uit de sector. “Het is voor het aloude meersen- en donklandschap dat de Bourgoyen zo bekend zijn, en zo belangrijk op natuurgebied. Het is de bedoeling dat de zone ten westen van de Valkenhuishoeve nu weer evolueert naar het akker- en weidelandschap dat het historisch was, met de typische fauna en flora die daarbij horen”, verduidelijkt schepen van Openbaar Groen Astrid De Bruycker (sp.a).

Ook Natuurpunt Gent spreekt haar steun uit voor de plannen. “Deze verandering kan nieuwe soorten aantrekken, die op dit moment zeldzaam zijn in het natuurgebied of zelfs volledig verdwenen. We denken onder meer aan de watersnip en de zilverreiger: twee soorten vogels waarvan we geloven dat deze zullen terugkeren door deze ingrepen”, zegt Han Lagring, communicatiemedewerker bij Natuurpunt Gent.

Goed nieuws voor vogels en vleermuizen

Door het rooien van het Valkenhuisbos wordt de zone vanaf de Aalscholverplas aan de R4 tot aan de Valkenhuisweg opnieuw een open landschap. Dat is voor heel wat vogels goed nieuws. Eenden, ganzen, reigers en steltlopers kunnen er voedsel vinden, en het gebied is ook aantrekkelijk voor weidevogels als de grutto en de kievit. Voor de akkervogels wordt de akker ingezaaid met graan dat niet geoogst wordt, als wintervoedsel. Moerasvogels vinden dan weer een optimaal broedgebied ten noorden van de Aalscholverplas. Door de schaalvergroting van de moeras- en rietvegetaties komen er bovendien interessante kansen voor zeldzame vogelsoorten als woudaapje, bruine kiekendief en grote karekiet. Tot slot biedt het open gebied ook voor de Europees beschermde vleermuizen veel mogelijkheden.

Boscompensatie

Om het rooien van het Valkenhuisbos te compenseren, zal de Gentse Groendienst nieuwe bomen en bos aanplanten aan de rand van de Bourgoyen-Ossemeersen. In 2014 werd al een buffer van 2,7 hectare bos aangeplant in het noorden van de Bourgoyen. Zo komt er later dit jaar een bos in de Ossemeersen ten zuiden van de Leie en komen er bijkomende groenbuffers aan de spoorwegdijk en aan de bufferzone met de R4. In totaal gaat het om 6 hectare nog te planten bos. Er komt dus meer bos bij dan er verdwijnt.
1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Ludo Segers

    Voor natuurpunt is bos nooit een prioriteit geweest, eerder een sta in de weg. Zij hebben bos en groen geinfiltreerd, en dan de integratie afgedwongen van bos- en natuurdecreet. En sinds dan is bos vogelvrij verklaard ten voordele van allerhande "open natuurdomeinen", zoals heide en andere, waar niks te zien is tijdens de winter en brandgevaarlijk tijdens de zomer. Ook de fijnstof filterfunctie van vooral dennenbos verdwijnt daardoor massaal.