Stad en LOP maken resultaten van aanmelden in secundair onderwijs bekend: 96% van kinderen krijgt school van eerste voorkeur

Het Sint-Lievenscollege is één van de 18 scholen met een wachtlijst.
Wannes Nimmegeers Het Sint-Lievenscollege is één van de 18 scholen met een wachtlijst.
Alle ouders die hun kind hadden aangemeld voor het Gents secundair onderwijs hebben maandag het resultaat gekregen. Van de 4.490 aangemelde kinderen kreeg 96% een school van 1ste voorkeur. 41 jongeren kregen nog geen ticket voor hun voorkeursschool. “18 scholen zitten vol, wat het nut van een online aanmeldingssysteem aantoont”, stelt schepen van onderwijs Elke Decruynaere (Groen).

Van de 4.490 aangemelde jongeren starten er 96% in de school van eerste voorkeur en 3% in de school van tweede voorkeur. Vorig jaar lag dat percentage in eerste instantie nog op 87%, maar de stad heeft het algoritme achter het systeem dit jaar geoptimaliseerd. 41 tieners kregen geen ticket. Het gaat voornamelijk om kinderen die maar 1 schoolkeuze hebben opgegeven en kinderen die zich hebben aangemeld voor het buitengewoon onderwijs. Het aantal jongeren dat maar 1 schoolkeuze heeft opgegeven, lag 10% lager dan vorig jaar. Ouders kregen tijdens een grootschalige campagne het advies om meerdere scholen te kiezen.

Uit de resultaten blijkt dat de druk op de scholen met de ASO-bovenbouw blijft: 8 scholen met 1A zijn volzet. Voor jongeren zonder inschrijvingsticket en voor de late inschrijvers zijn er op dit moment nog 1.038 plaatsen beschikbaar bij de deelnemende scholen: 844 voor 1A  en 182 voor 1B (de overige 12 vrije plaatsen zijn in het buitengewoon onderwijs). Een overzicht van de vrije plaatsen is te vinden op meldjeaansecundair.gent.be/over. Inschrijven kan vanaf 15 mei op de school zelf.

In het buitengewoon onderwijs voor kinderen met autisme zitten alle scholen vol in 1A. Dat betekent dat er voor kinderen zonder ticket voor het buitengewoon onderwijs niet meteen vrije plaatsen ter beschikking zijn. Met al deze ouders is individueel contact opgenomen en wordt samen met de scholen een oplossing gezocht.

“Was er niet online aangemeld, dan was er gekampeerd aan meer dan 18 scholen. We zijn tevreden met het vlotte verloop en willen het LOP en de scholen daarvoor danken", zegt schepen van onderwijs Elke Decruynaere (Groen). “We hebben lessen getrokken uit vorig jaar. Zo zijn de wissels er op voorhand uitgehaald en is de capaciteit opgetrokken. Intussen zien we dat de Gentse werkwijze model stond voor het Vlaams inschrijvingsdecreet. De situatie in het buitengewoon onderwijs vraagt wel nog bijzondere aandacht.”

We hebben lessen getrokken uit vorig jaar. Zo zijn de wissels er op voorhand uitgehaald en is de capaciteit opgetrokken.

Schepen van Onderwijs Elke Decruynaere
Elke Decruynaere gaf maandagnamiddag toelichting bij de resultaten van de aanmeldingsperiode voor het secundair onderwijs.
Wannes Nimmegeers Elke Decruynaere gaf maandagnamiddag toelichting bij de resultaten van de aanmeldingsperiode voor het secundair onderwijs.

Technische verbeteringen 

Vorig jaar kreeg 87% kinderen bij de toekenning een school van eerste keuze. Dat het aantal nu veel hoger ligt, heeft vooral te maken met een aantal maatregelen. Zo voerde Gent een optimalisatie door waardoor het niet mogelijk is dat 2 tieners een ticket hebben voor elkaars eerste keuze. Dankzij die manier van werken kregen 43 jongeren alsnog een ticket van eerste voorkeur. De optimalisatie werd enkel in Gent doorgevoerd en is er gekomen op vraag van de ouders en de scholen. Volgend jaar wordt ze verplicht in heel Vlaanderen.

Daarnaast startte Gent veel later met het aanmelden dan scholen in de omliggende gemeenten. Daardoor waren er dit jaar minder inschrijvingen van kinderen die Gent als optie zagen voor als ze geen plekje zouden krijgen op de school in eigen gemeente. Vorig jaar waren er zo’n 500 leerlingen die hun ticket in Gent niet verzilverden en uiteindelijk kozen voor de school van hogere voorkeur in de randgemeentes en ver daarbuiten.

Verschuivingen in de wachtlijsten zijn nog mogelijk als ouders hun ticket niet omzetten in een inschrijving. Ook de 183 jongeren die dubbel zijn aangemeld kunnen nog extra vrije plaatsen opleveren. Het gaat om leerlingen die nog niet weten of ze zullen slagen en aangemeld zijn voor zowel 1A als 1B of voor het gewoon en buitengewoon onderwijs én voor beiden een ticket kregen toegewezen. Uiteindelijk kunnen ze maar één plaatsje bezetten en zullen er nog extra plaatsen vrijkomen. Ouders kunnen op de websites van de scholen terecht voor een stand van zaken rond de wachtlijsten.

Geen kampeertoestanden

Het is de tweede keer dat Gent werkt met een digitaal aanmeldingssysteem voor het secundair onderwijs. Het digitale platform werd samen met de stad Antwerpen en Digipolis ontwikkeld en waar mogelijk aangepast om te voldoen aan de wensen van de scholen en de ouders.

“In het aanmeldingssysteem konden de ouders in één keer verschillende keuzes opgeven, beginnend met hun school van hoogste voorkeur", zegt Luc Heyerick, voorzitter van het Lokaal Overlegplatform (LOP) Gent. “ De aanmeldingen verliepen technisch gezien vlot. Het aanmeldingssysteem maakte dat er opnieuw geen tenten opgezet moesten worden en dat alle kinderen evenveel kansen kregen om in hun school van voorkeur een plekje te krijgen.”
1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Mario Bauwens

    Eindelijk begrepen dat het algoritme dat vorig jaar werd gebruikt vol fouten zat ...