Speakers Corner laat prostituees aan het woord

De verhitte situatie rond het Zuidkwartier komt zondag uitgebreid aan bod op Speakers Corner, zoals steeds om 11 uur in Stadsbrouwerij Gruut aan de Grote Huidevettershoek. De buurt klaagt steen en been over de overlast en het onveiligheidsgevoel. Ze vindt dat de gehele hoerenbuurt moet verhuisd worden en trekt daarvoor naar de Raad van State. Voor de stad komt schepen Tom Balthazar (sp.a) vertellen welke maatregelen al werden genomen. Ook de politie en een researcher van de UAntwerpen komen aan het woord, net als een maatschappelijk assistente die zich bezig houdt met de situatie van de sekswerkers. Dan is er nog Arno van Lokaal, één van de nieuwe handelszaken die zich bewust in deze buurt hebben gevestigd. Meest in het oog springend is echter dat er ook enkele prostituees en een barhouder hun verhaal komen doen. Hun stem bleef tot nu toe stil in het hele debat rond de herlocalisatie. (VDS)