Sogent krijgt één miljoen euro terugbetaald voor De Krook

De onteigeningsvergoeding voor de gronden voor de Gentse bibliotheek De Krook, waar voorheen een sportcentrum stond, is teruggebracht tot 5,57 miljoen euro.

Dit bedrag wordt toegekend aan nv VOP. Dat is een miljoen euro minder dan wat eerder door een vrederechter was toegekend. Dit bedrag zal terugbetaald moeten worden aan het stadsontwikkelingsbedrijf Sogent. Dat heeft het hof van beroep in Gent beslist, meldt het Gentse stadsbestuur. Projectontwikkelaar nv VOP, de voormalige eigenaar van het sportcomplex, was naar de rechter gestapt omdat de onteigeningsvergoedingen niet volstonden. Het bedrijf was 25 jaar eigenaar van ongeveer 4.000 vierkante meter grond waarop de Krook gebouwd is en wou de teruggave of een onteigeningsvergoeding tot 150 miljoen euro. Die vergoeding werd uiteindelijk afgewezen.

Onwettig

De stadsbibliotheek De Krook opende pas in maart 2017 haar deuren na een juridische strijd waarbij de werf zelfs even stillag in 2014. Het hof van beroep vernietigde op 19 december vorig jaar de eerdere vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg, die oordeelde dat de onteigening onwettig was omwille van gebreken inzake de motiverings- en informatieplicht. 'VOP veronderstelde dat het "vrijwel zeker" was dat haar project zou worden vergund en gerealiseerd op de wijze waarop het bedrijf het voorstelde', stelt het arrest van het hof. Behalve de nv VOP hadden ook andere tegenpartijen, zoals de voormalige uitbater van de fitnesszaal, procedures lopen. "Ook aan hen worden nu onteigeningsvergoedingen toegekend die lager liggen dan wat eerder door de vrederechter was beslist. Het totaal aan onteigeningsbedragen voor de Krook valt hiermee twee miljoen lager uit dan vroeger was toegekend", zegt het stadsbestuur. (DJG)